Outokumpu inför online tillståndskontroll med Intellinova och DuoTech

Konditionsövervakning online med den nyligen lanserade accelerometern DuoTech installeras nu på en kran i stålverket vid Outokumpus fabrik i Torneå i norra Finland.

Onlinesystemet Intellinova Compact med DuoTech-accelerometrar levereras och installeras på stålverket kran i Outokumpu i höst. Systemet kommer att övervaka utrustningens driftskondition med hjälp av HD ENV och vibrationsanalys med EVAM i kombination med SPM HD-mätning. Med den nya accelerometern DuoTech är det för första gången möjligt att kombinera dessa unika teknologier för vibrations- och stötpulsmätning med hjälp av en enda givare.

Korta mätfönster och låg rotationshastighet gör tillståndsövervakning av kranar ganska komplext. Möjligheten att med DuoTech använda flera mätmetoder förenklar planering och användning samtidigt som det sparar installations- och underhållskostnader. Möjligheten till datakommunikation mellan Intellinova Compact-mätenheterna och programvara Condmaster Ruby 2016 via trådlöst Ethernet gör onlinesystemet lätt att implementera på rörliga applikationer som kranen.

Outokumpu är en av världens fyra största tillverkare av rostfritt stål. Produktionsanläggningar finns i Finland, Kina, Tyskland, Mexiko, Sverige, Storbritannien och USA för att producera ett brett sortiment av produkter av rostfritt stål inklusive varm och kallvalsade, precisionsband, rörformade och långa produkter tillsammans med ett omfattande utbud av rördelar, flänsar och tillsatsmaterial. Råvara framställs också vid Outokumpus egen kromgruva och ferrokromanläggning.