The Nordic Paper plant in Bäckhammar. Image source: Nordic Paper.

Nordic Paper Bäckhammar expanderar sin tillståndskontroll på massabruket

Papperskoncernen Nordic Papers tre svenska pappersbruk i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors tog under våren 2013 ett gemensamt beslut att standardisera sin tillståndskontroll genom att använda utrustning från SPM på samtliga tre bruk. Anläggningen i Bäckhammar har under 2014 byggt ut sin onlineövervakning på ytterligare utrustning.

Bruket i Bäckhammar bygger vidare med onlinesystemet Intellinova Compact och mätmetoden SPM HD för övervakning av den mekaniska konditionen på två långsamtroterande WPD-pressar samt två andra tvättpressar i massabruket. Systemen till WPD-pressarna installerades och togs i drift under våren medan installation av tvättpressarna skett under juni månad.

Pressarna är mycket kritiska ur produktionssynpunkt, då ett stillestånd på dessa medför kostsamma produktionsstörningar. Man har sedan tidigare även onlineövervakning på kokare, förimpregneringskärl samt diffusering. Utöver onlineinstallationerna har man också två Leonova Diamond för portabel mätning på kringutrustning.

Pär Ericsson, FU-chef, berättar att de senaste installationerna är en del av en långsiktigt plan att utöka övervakningen av kritiska maskiner med onlinesystem. Denna utbyggnadsplan sträcker sig ytterligare fyra år framåt.

Nordic Paper har fabriker i Bäckhammar, Åmotfors och Säffle i Värmland samt i norska Greåker. Fabriken i Bäckhammar söder om Kristinehamn - där också moderbolaget finns - har eget massabruk samt två pappersmaskiner. Massabruket producerar ca 200 000 ton oblekt massa och de två pappersmaskinerna ca 130 000 ton oblekt kraftpapper per år.