Mungseröd Vindpark köper Intellinova Compact

Mungseröd Vindpark AB utanför Tanumshede i Bohuslän har efter utvärdering valt SPM som samarbetspartner sedan man beslutat att installera lagerövervakning på sina vindturbiner.

Mungseröd Vindpark sällar sig nu till den allt större skaran av vindkraftproducenter som valt onlinesystemet Intellinova Compact för tillståndskontroll på sina vindtur-biner. Mungseröd Vindpark är ett driftsbolag för en vindkraftspark bestående av sex turbiner av typen NegMicon NM72. Bolaget och vindturbinerna ägs av sjutton del-ägare, de flesta småföretagare och små lokala vindkraftsbolag.

Installation och driftsättning sker under kvartal 1, 2012.