Person performing machine alignment holding a tablet that displays the LineLazer app

Modern Sprinkler investerar i LineLazer axeluppriktning från SPM

Automatiska sprinklersystem begränsar omfattningen av en uppkommen brand och är ett av de mest effektiva brandskydden. Nu investerar Modern Sprinkler AB i utrustning för laserbaserad axeluppriktning från SPM för att säkerställa optimal prestanda i sina kunders sprinklercentraler.

LineLazer är ett trådlöst laserbaserat system för axeluppriktning med hjälp av appen LineLazer.

Modern Sprinkler levererar smarta sprinklercentraler, högpresterande och flexibla driftsystem med avancerad övervakning för alla miljöer.

Nicklas Carlbom, VD, kommenterar investeringen: "För att uppnå perfekt drift krävs perfekt utrustning, då pumpen och dess drivning är hjärtat i varje sprinkleranläggning är det av yttersta vikt att hjärtat är lika välbalanserat och roterar optimalt på samma sätt som ett hjärta pumpar runt blodet i våra kroppar. Med SPM-laser får våra kunder den perfekta uppriktningen och kan på ett lätt sätt dokumentera både vid första start och år efter år för att på så sätt upprätthålla och ta hand om pumpar och motorer, år efter år. SPM hjälper oss att uppnå perfektion i detaljerna, så som kunden är värd att ha det."

LineLazer-systemet, som har dubbla mätenheter med linjelaser för snabb och tillförlitlig axeluppriktning, är lämpligt för de flesta maskinkombinationer; horisontella, vertikala eller flänsmonterade, med kopplade eller okopplade axlar.

De IP65-klassificerade mätenheterna nyttjar digital signalbehandling för att enkelt och helt automatiskt urskilja laserstrålen från störande ljuskällor. Detektorer med digital CMOS-bildsensor med hög upplösning ger maximal precision.

LineLazer-appen, som är avsedd för användning tillsammans med de trådlösa mätenheterna i det laserbaserade LineLazer-konceptet, garanterar en smidig axeluppriktning. Appen guidar användaren genom hela uppriktningsprocessen på ett intuitivt sätt.