MHI Vestas wind turbine
The MHI Vestas V164 wind turbine. Photo courtesy of MHI Vestas Offshore Wind.

MHI Vestas Offshore Wind™ väljer Intellinova Parallel MB med SPM HD för V164

Under 2015 gick MHI Vestas största vindkraftverk, V164 - 8MW, i produktion. Efter en längre tids utvecklingssamarbete har MHI Vestas Offshore Wind beslutat att installera onlinesystemet Intellinova Parallel MB från SPM Instrument för att leverera konditionsdata till det övergripande underhållssystemet på denna vindturbin som är världens största och mest effektiva.

För att ingå försäkringsavtal gällande vindkraftverk kräver ledande försäkringsbolag ofta installation av godkända eller certifierade system för tillståndskontroll. Onlinesystemet Intellinova med stötpulsteknologin SPM HD är godkänt för tillståndskontroll på vindturbiner av det tyska försäkringsbolaget Allianz.

Mätsystemet, som har testats och utvärderats under en längre period på en V164-prototyp i Østerild i Danmark, är ett högpresterande onlinesystem som är mycket väl lämpat för att hantera de speciella driftsförhållanden som råder i vindturbiner, med bland annat mycket låga varvtal. Systemet består av fyra parallellmätande SPM HD-kanaler och tre stötpulsgivare av modell 44000 som kopplas in i mätsystemet för att övervaka turbinens två huvudlager samt ingående lager i planetväxellådan.

De första kommersiella enheterna av vindturbinen V164-8MW installerades 2016: vid vindkraftsparken Burbo Bank Extension i Liverpool Bay på den engelska västkusten samt vid Måde i närheten av Esbjerg, Danmark. Vid Burbo Bank Extension har totalt trettiotvå V164-8MW turbiner installerats.

Sedan lanseringen har V164-8MW-turbinen vidareutvecklats och världens mest kraftfulla serietillverkade vindturbin är nu V164-9.5 MW.

MHI Vestas Offshore Wind™ är ett joint venture-bolag som bildats av moderbolagen Vestas Wind Systems A/S (Vestas) och Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI).