Metsä Board Husum to introduce online system Intellinova Parallel EN in pulp mill
The Metsä Board Husum integrated mill. Photo: Metsä Board Corporation

Metsä Board Husum introducerar onlinesystemet Intellinova Parallel EN i massafabriken

Massa- och kartongbruket Metsä Board Husum har efter en tids testmätningar beslutat att investera i onlineövervakning av produktionskritisk utrustning i fiberlinjen och har valt Intellinova Parallel EN, det senaste och mest avancerade systemet i produktfamiljen Intellinova.

Mätsystemet Intellinova Parallel EN är ett högpresterande och kraftfullt system med sexton parallellmätande kanaler för vibrations- och/eller stötpulsmätning Mätsystemet stödjer de patenterade HD-teknologierna HD ENV och SPM HD för maximal förvarningstid mot nedsatt mekanisk kondition, och erbjuder omfattande funktionalitet och flexibilitet för olika mätkonfigurationer. Högkvalitativa HD-data och god anslutbarhet mot andra system gör att Intellinova Parallel EN fungerar utmärkt i Industri 4.0-sammanhang, där datakvaliteten har stor betydelse för precisionssäkra analyser och tillförlitliga beslutsunderlag. 

När fabriken i Husum installerar sina första onlinemätenheter kommer installationen att omfatta totalt sex Intellinova-enheter och sextiofyra DuoTech-accelerometrar, som effektivt kombinerar vibrations- och stötpulsmätning i samma sensor. Systemen kommer att övervaka delar av torkmaskinerna 4 och 5, samt hög- och lågtryckskikar, tvättpressar och plantvätt. Samtliga maskiner är att betrakta som lågvarviga.

Jan Edlund är chef för avdelningen Driftsäkerhet i Husums fabrik. Han motiverar valet av onlinesystem så här: ”Vårt mål i Husum är att successivt öka driftsäkerheten på vår produktionsutrustning. Vi fokuserar nu på maskiner med låga varvtal och varierande belastning. Sedan 2017 har vi haft en testinstallation av SPM:s onlinesystem monterad på en av våra torkmaskiner. På denna maskin har vi haft ett tidsbaserat utbyte av lager på sugvalsarna eftersom det inte funnits någon tillförlitlig metod att detektera  lagerfel. Varken vibrationsmätning för hand eller att lyssna på lager har gett något tillförlitligt resultat som vi kunnat lita på. Det vi sett från SPM:s system är att man kan hitta lagerfel och följa felutvecklingen och detta gör att vi bör kunna gå från tidsbaserat till tillståndsbaserat underhåll på dessa lågvarvsmaskiner.

Metsä Board Husum är en integrerad massa- och kartongfabrik med produktion av falskartong och vit liner av färsk träfiber på kartongmaskinerna BM1 och BM2. Fiberlinjen tillverkar även blekt avsalumassa. Anläggningen har nyligen konverterats från pappers- till kartongproduktion, och tillsammans med den nya bestrykningslinje för kartong som togs i bruk under våren 2017 har sammanlagt drygt 2 miljarder kronor investerats i konverteringen av bruket i Husum. Fabriken är belägen tre mil nordost om Örnsköldsvik och har idag ca 700 anställda. 

För mer information, kontakta försäljningschef Tomas Årman, SPM Instrument Sverige, tomas.arman@spminstrument.se eller 070-330 84 38.