Maersk Line container ships at sea. Photo: Maersk Line

Maersk Line utrustar containerfartyg med onlinesystem från SPM

I samarbete med sin danska distributör Idekon Technology ApS har SPM Instrument mottagit en order från världens största rederi inom containerfrakt, danska Maersk Line, som valt onlinesystemet Intellinova Compact för tillståndskontroll av generatorer och generatorlager.

På ett fartyg till sjöss kan avbrott i strömförsörjningen få allvarliga konsekvenser för besättningen, fartyget och lasten. Riskerna för strömavbrott måste därför minimeras med praktiskt taget alla medel. De generatorer som onlinesystemet nu övervakar används för fartygens elproduktion och klassificeras som en kritisk applikation ombord eftersom de är nödvändiga för säker operation av fartygen, särskilt i trånga farvatten.

Fem fartyg med fyra generatorer per fartyg har nu utrustats med onlineövervakning. Leveransen inkluderar hårdvara samt analysmjukvaran Condmaster Ruby Compact Edition. I avtalet har även ingått installation, driftsättning och utbildning som planerats och genomförts av SPM:s serviceingenjörer i nära samarbete med Maersk Line Ship Management Services Electrical Support Team, ett team som på daglig basis gör underhåll på mer än 250 Maersk Line-ägda fartyg.

Vi är övertygade om att implementationen av SPM:s onlinesystem kommer att innebära att fartygens system för strömförsörjning alltid kan vara i drift och lämpliga åtgärder vidtas vid behov. Lagerslitage som inte beaktas i tid kan resultera i minskad luftspalt mellan stator och rotor och i värsta fall leda till mekaniska skador på generatorerna, vilket har stor inverkan på fartygens dagliga driftskostnader. Dessutom kommer onlinesystemet att minska antalet mantimmar som behövs för planerade underhållsinspektioner,” säger representanter för supportteamet.

Maersk Line och SPM Instrument har ett gemensamt förflutet. År 1965 anlitade A.P. Møller, redare och medgrundare till Maersk, en uppfinnare för att hitta en metod att upptäcka felaktiga lastpumpar innan de havererade utan förvarning. Uppfinnaren Eivind Søhoel uppfann stötpulsmetoden (True SPM®, patenterad 1969) och SPM Instrument har varit verksamt inom sjöfarten alltsedan dess.