Condition monitoring system installation on board machine K25. Photo: Vrancart S.A. Adjud

Lyckad installation av onlinesystemet Intellinova hos Vrancart S.A. Adjud

Det rumänska pappersbruket Vrancart S.A. Adjud är en av landets viktigaste producenter av wellpapp, kartong och mjukpapper, med över trettioåtta års verksamhet inom området.

Vrancart S.A. Adjud genomgår för närvarande en moderniseringsprocess. Då en stor del av detta arbete är inriktat på att öka produktiviteten i kartongmaskinen K25 togs beslut om att investera i en onlinesystem för vibrationsövervakning.

Efter lång och noggrann analys av marknaden föll valet på SPM:s onlinesystem Intellinova med vibrationsövervakningsenheter och accelerometrar av typen DuoTech.

"Efter tolv år av tillståndskontroll med portabla instrument ser vi en stor fördel i att ha ett onlinesystem för tillståndskontroll som kan hjälpa oss att se kartongmaskinens dynamiska beteende i realtid och även att avgöra hur förändringar i tekniska parametrar påverkar detta. Allt detta kommer att hjälpa oss att ytterligare öka maskinens hastighet, och därmed även produktiviteten. Det avgörande argumentet för att välja SPM var DuoTech-accelerometern, där vi kan dra nytta av fördelarna med både vibrations- och stötpulsteknik. Möjligheten att få längre förvarningstider har också spelat en viktig roll," säger Radu Alexe, specialist inom förebyggande underhåll på Vrancart S.A.

Vrancarts underhållschef George Buzdug är nöjd med investeringen och kommenterar: "Den teknik vi har infört ger tidiga indikationer på lagerslitage. Det ger oss möjlighet att förebygga fel och vi kan schemalägga insatser när det finns en risk för försämrad funktion eller haveri. Vi är övertygade om att vårt val av teknologi, i kombination med ett starkt stöd från SPM, kommer att vara en garanti för framgång."

I samband med installationen av Intellinovasystemet har befintliga vibrationsgivare och kablage, som använts för ronderingsmätning med handhållet instrument, integrerats i övervakningsenheterna. Onlinesystemet har också byggts ut till fler mätpunkter på kartongmaskinen K25, där etthundrafyrtio DuoTech-accelerometrar installerats och anslutits till systemet. Totalt omfattar systemet över tvåhundra mätpunkter på ledvalsar, växellådor, sugvalsar och pressvalsar.

Den nya DuoTech-accelerometern kombinerar det bästa av två banbrytande teknikologier för tillståndskontroll. Vibrationsmätning med HD ENV och stötpulsmätning med SPM HD gör det möjligt att få en fullständig konditionsstatus på de övervakade objekten, med exceptionellt tydliga mätresultat och mycket långa förvarningstider för nedsatt mekanisk kondition.

Ställföreträdande fabrikschef Mihai Marin om tillståndskontrollens betydelse för Vrancart: "Vrancart S.A. investerar kontinuerligt i ny teknik som kan bidra till maximal tillgänglighet i våra anläggningar och därmed även till produktivitetsökning under säkra förhållanden. Onlinesystem för vibrationsövervakning är därför ett av de projekt som för närvarande bedrivs på vårt företag. De båda HD-teknologierna HD ENV och SPM HD ger en fullständig och komplex bild av tillståndet på den övervakade utrustningen, en tydlig och tidig upptäckt av skadeutvecklingen, vilket gör att underhållspersonalen kan agera på ett proaktivt sätt genom att schemalägga insatser i tid på alla anläggningar som övervakas online."

Projektets huvudentreprenör är SPM Instrument Bulgaria EOOD, som ansvarat för installation och driftsättning i samarbete med SPM:s servicetekniker. Rares Iacob, representant för SPM Instrument i Rumänien, kommenterar affären: "Det här är den första installationen av onlinesystem för tillståndskontroll på en pappersfabrik i Rumänien och därför en mycket viktig installation. Den bekräftar att vi är en ledande leverantör av utrustning för tillståndskontroll, med mätmetoder och system i yttersta framkant. Vi är stolta över att hjälpa Vrancart S.A. att uppnå sina mål."