Online system Intellinova Parallel MB with HMI display
Intellinova Parallel MB cabinet with HMI option simplifying measurement configuration and alert management.

Intellinova Parallel MB finns nu med HMI-alternativ

SPM Instrument introducerar nu Intellinova Parallel MB med HMI-display som tillval. Med ett tydligt fokus på att öka användbarheten hos de befintliga Intellinova Parallel MB-enheterna gör HMI-lösningen mätkonfigurationen och larmhanteringen enklare för användare som saknar kunskaper om Modbus, det protokoll som enheten nyttjar för kommunikation med styrsystem.

Intellinova Parallel MB är en liten och robust mätenhet för parallell mätning av maskinkondition på fyra kanaler. Enheten ger omedelbar konditionsutvärdering och är ett utmärkt val för operatörsunderhåll och primär tillståndskontroll på industriella applikationer inom ett brett område. Det nya alternativet med HMI-display gör enheten mer tillgänglig för användare på alla nivåer av tillståndskontroll.

Intellinova Parallel MB med HMI-display gör avancerade mätmetoder, inklusive den patenterade HD-teknologin, tillgänglig via ett användarvänligt och enkelt grafiskt gränssnitt. Enheten kräver ingen databashantering eller databasexpertis och är därför enkel att komma igång med. Den har stora anpassningsmöjligheter och kräver minimal användarutbildning. Lämplig mätkonfiguration för tillståndskontroll av vanligt förekommande maskinkombinationer – exempelvis motor/pump eller fläkt/motor – är förprogrammerat för enkel användning.

HMI-lösningen hanterar åtta applikationer och upp till tolv Intellinova Parallel MB-enheter med vardera fyra kanaler, vilket gör det möjligt att anpassa övervakningen efter olika behov. Pekskärmen kan installeras i samma skåp som mätenheterna eller på annan lämplig plats. HMI-displayen kan också köpas separat för att komplettera befintliga Intellinova Parallel MB-installationer.

För mer information, kontakta din SPM-försäljare.