Skåp för onlinesystemen Intellinova Standard och Intellinova Compact

Intellinova Compact installeras på tio vindturbiner för Slättens Vind

Intellinova Compact, det senaste tillskottet i Intellinova-familjen, har tilldragit sig stort intresse inom såväl vindkraft som andra branscher, och SPM meddelar nu att man mottagit sin första order på onlinesystemet.

Tillsammans med andra delägare äger Slättens Vind Ekonomisk Förening i dagsläget vindturbiner i drygt tjugo vindkraftsparker. Beräknad produktion för Slättens Vind år 2011 är ca 35 GWh och för 2012 ca 50 GWh. Föreningen bildades år 2000 och har ägt vindturbiner sedan 2003. Slättens Vind har 729 medlemmar.

Slättens Vind har länge ansett att lagerövervakning i vindturbiner är ett bra verktyg för att säkerställa driftsäkerheten i de vindturbiner föreningen är ägare till eller delägare i. En lagerskada kan upptäckas tidigt och växellådshaveri kan därmed undvikas. Föreningen tog därför initiativ till ett informationsmöte om lagerövervakning i början av 2011. Mötet hölls i Vara och över 60 vindkraftsägare deltog.

Efter noggrann utvärdering av de systemlösningar som presenterades på mötet av olika leverantörer föll valet på SPM och Slättens Vind köper nu, tillsammans med delägarna, onlinesystemet Intellinova Compact med mätmetoden SPM HD till åtta 2 MW Vestas V90 och två 2,5 MW Kenersys K100 från SPM. Installation och driftsättning beräknas vara slutfört i oktober 2011.

I en kommentar till ordern säger Bengt Andreasson från Slättens Vind:”Flera olika skäl bidrog till valet av SPM som leverantör av tillståndskontroll på våra turbiner. SPM:s mätmetod är pålitlig och rapportering av mätdata och larm etc sker via en smidig webbaserad lösning. SPM är flexibla och kunde erbjuda ett konkurrenskraftigt pris.”

Ytterligare en vindkraftsägare som investerar i Intellinova Compact med SPM HD är TL Vind AB, som står i begrepp att installera systemet på tre turbiner av typen Kenersys K100 2,5 MW.