Intellinova Compact installeras hos Landskrona Kraft

Landskrona Kraft AB bygger ett nytt kraftvärmeverk och väljer att övervaka maskinernas driftskondition online med Intellinova Compact.

Landskrona Energi förser en stor del av stadsbebyggelsen i Landskrona med fjärrvärme. För att förnya och utöka befintlig baskapacitet byggs nu ett kraftvärme-verk, en investering som beräknas uppgå till totalt 550 miljoner. Pannan i det nya kraftvärmeverket, som ska eldas med papper, trä, plast och flis, kommer att producera 23 MW värme och rökgaskondensorn ger ytterligare 4,5 MW värme. Därutöver kommer 7 MW el att produceras.

I samband med uppförandet av kraftvärmeverket kommer sex enheter av online-systemet Intellinova Compact att installeras. Samtliga modeller av systemet kommer att användas i anläggningen. Detta ger ett mycket effektivt utnyttjande av enheternas kanaler och gör det möjligt att använda korta givarkablar. Mätmetoden SPM HD®  kombineras med vibrationsanalys för att kontrollera maskin- och lagerkonditionen för fjärrvärmepumpar, matarvattenpumpar, primär- och sekundärluftsfläkt samt rökgas-fläkt, totalt nio pumpar och tre fläktar.

Upphandlingen har bedrivits av Reng Consulting AB på uppdrag av Landskrona Kraft. Fredrik Rosengren, underhållschef på Landskrona Kraft, kommenterar valet av onlinesystemet Intellinova Compact: ”Vi valde SPM på grund av att de tekniska lösningarna använder beprövad teknik som känns robust. SPM har också en bra service- och supportorganisation och är välkända i branschen. Dessutom kunde SPM erbjuda fler funktioner i förhållande till investering än konkurrenterna.”

Det nya kraftvärmeverket beräknas stå klart under 2012.