Man using Leonova Diamond for field measurements in industrial environment
On site vibration measurement. Photo: Indoor Energy

Indoor Energy inleder samarbete med SPM och investerar i HD-teknologi

Inledningsvis investerar man i det portabla instrumentet Leonova Diamond för vibrations- och stötpulsmätning med de patenterade HD-teknologierna HD ENV och SPM HD för unik, enkel och effektiv tillståndskontroll.

I affären ingår även handhavandeutbildning för personalen på plats hos Indoor Energy samt grundkurs i tillståndskontroll på SPM Academy vid SPM Instruments huvudkontor i Strängnäs.

Ulf Lönnqvist, vibrationstekniker på Indoor Energy, kommenterar investeringen: "En viktig faktor i valet av ny leverantör var att få lokal support i Sverige. Att SPM ständigt utvecklar sina produkter och vill ligga i teknikens framkant var också viktigt för oss."

Indoor Energy arbetar med installation, service och underhåll inom fastighetsteknik och fastighetsautomation med fokus på energieffektivitet. Indoor Energy växer och omfattar i dagsläget ca 130 st medarbetare på sex orter i Stockholm och Mälardalen. Kundbasen sträcker sig från norr till söder med tyngdpunkten och kontor på följande orter: Stockholm, Uppsala, Nyköping, Katrineholm, Örebro och Karlstad.