Holmen Paper Hallsta SPM Installation
The online system Intellinova Parallel EN installed at Holmen Paper Hallstavik. Photo: SPM Instrument

Holmen Paper Hallsta startar modernisering av övervakningssystemet på PM12

På specialpappersbruket Holmen Paper Hallsta i Roslagen är tillståndsbaserat underhåll en prioriterad strategi sedan många år. Nu uppgraderar man vibrationsövervakningen på pappersmaskinen PM12, där man i en första etapp investerat i drygt etthundra mätpunkter för vibrations- och stötpulsmätning på vira- och presspartierna.

Den mekaniska konditionen på vira- och presspartierna kommer att övervakas online med mätsystemet Intellinova Parallel EN och accelerometrar av modellen DuoTech. Onlinesystemet har sexton kanaler för parallell mätning och erbjuder utmärkta möjligheter att skräddarsy mätkonfigurationen efter behov, vilket ger optimal flexibilitet.

DuoTech är en kombinationsgivare som kan användas för både vibrations- och stötpulsmätning med de patenterade mätmetoderna HD ENV och SPM HD. Denna kombination av mätteknologier gör det möjligt att med hjälp av en och samma givare upptäcka många olika typer av problem såsom t.ex. lager- och smörjkondition, obalans, uppriktningsfel, lösa delar m.m.

Tillståndskontroll med HD-teknologierna ger exceptionellt långa förvarningstider mot nedsatt mekanisk kondition – två till tre år är inte ovanligt – och optimerar därmed planeringshorisonten för underhållet. Mätresultaten är kristallklara och lättolkade.

Installationen, som av SPM:s serviceingenjörer och samarbetspartners, pågår och planeras vara avslutad i slutet av november 2018. Utbildning av underhållspersonalen i handhavandet av systemet utförs av SPM i samband med driftsättning.

Underhållschef Andreas Bjurman kommenterar investeringen: ”Det är en nödvändighet för oss att få tydlig information med så lång förvarningstid som möjligt för att kunna planera underhållsinsatserna väl och därmed optimera verkningsgraden på pappersmaskinen.

Holmen Paper Hallsta tillverkas papper för magasin, böcker och reklamtryck på de högeffektiva pappersmaskinerna PM11 och PM12. Produktionen baseras uteslutande på färska fibrer av granmassaved. Tack vare klimatsmarta energilösningar är Hallsta pappersbruk ett av de mest resurseffektiva i sitt segment i Europa, med en extremt låg utsläppsnivå av fossil koldioxid. Restprodukterna från brukets produktionsprocess säljs vidare som biobränsle och jordprodukter. Hallsta har hög leveranskapacitet och kan förutom kundleveranser med lastbil och tåg också erbjuda fartygsfrakt, då bruket har egen hamn.