Holmen Paper Hallsta. Photo: Holmen / Star Kite Flygfoto, Denmark

Holmen Paper Hallsta investerar i onlineövervakning av Nash-pumpar

På Holmen Paper Hallsta har man lång erfarenhet av tillståndskontroll och har också sedan mycket länge ett nära samarbete med SPM. Nu uppgraderar man övervakningen av ett antal Nash-pumpar till ett nyare onlinesystem.

Förebyggande underhåll har hög prioritet på Hallsta. Alla avdelningar arbetar aktivt med tillståndskontroll och på många delar av bruket finns äldre SPM-utrustning. Nu väljer man att uppgradera övervakningen av vakuumpumparna till pappersmaskinen PM12 till det multifunktionella onlinesystemet Intellinova Standard med mätmetoden SPM HD. Totalt kopplar man in nio Nash-pumpar och två andra pumpar i systemet. Tidigare kontrollerades pumparnas kondition med hjälp av stötpulstrender från det äldre SPM-systemet BMS. I och med uppgraderingen till SPM HD får man mer exakta mätresultat och bättre analysmöjligheter med tillgång till både tidssignal och spektrum.

Intellinova Standard och SPM HD används också sedan flera år för övervakning av fyra virapressar i blekeriet. Mindre kritisk utrustning övervakas genom rondmätningar med handinstrumentet Leonova Diamond.

Specialpappersproducenten Holmen Paper utvecklar kostnadseffektiva alternativ till traditionella pappersval. Utvecklingen av specialprodukterna, uteslutande baserade på färska fibrer, sker på bruket i Hallstavik och de produceras också i stor utsträckning här. I en termomekanisk massaprocess tillverkar Holmen Paper Hallstamagasinpapper och bokpapper av granmassaved i två högeffektiva pappersmaskiner, PM11 och PM12. Klimatsmarta energilösningar gör att restprodukter kan säljas vidare som biobränsle.