Leonova Emerald keeps Emirates Air Line cable cars flying safely
The Royal Docks Station. Photo: doppelmayr.com

Gondolbanan Emirates Air Line ett säkert transportmedel med Leonova Emerald

Doppelmayr Cable Car driver och underhåller gondolbanan Emirates Air Line i London, ett ganska nytt tillskott till Londons skyline som hålls i god kondition med tillståndsbaserat underhåll. I syfte att upprätthålla en fortsatt hög tillgänglighet på systemet valde Dopplemayr Cable Car nyligen att uppgradera sin portabla utrustning för tillståndskontroll genom en investering i handinstrumentet Leonova Emerald.

Gondolbanan är en viktig del av transportsystemet i London. Säker och tillförlitlig drift har därför högsta prioritet. Detta är också viktigt för att upprätthålla Doppelmayrs globala rykte och man strävar därför efter att kontinuerligt förbättra de resurser och den utrustning som används för att framgångsrikt driva och underhålla systemet, som uppvisar en imponerande tillgänglighet på 99,93% över fem år.

Säker transport av alla resenärer på gondolbanan är huvudmålet, och maskinhaverier måste därför undvikas till varje pris. Oplanerade driftstopp orsakar dessutom inte bara trafikstörningar för pendlare; det får också ekonomiska konsekvenser och kan påverka företagets rykte negativt. Ett välplanerat underhåll minimerar kostsamma driftstopp och garanterar att systemet uppfyller alla regler och standarder för linbanor.

Övervakning av driftskondition är ett viktigt inslag i prediktivt underhåll och kapitalförvaltning. Det möjliggör tidig upptäckt av maskinfel och minimerar risken för driftstopp. Det portabla instrumentet T30 från SPM, som man använt för ronderingsmätning på gondolbanan sedan den togs i drift, har nyligen ersatts med Leonova Emerald, en avancerad och mångsidig datalogger med HD-teknologi som erbjuder kraftfulla analys- och felsökningsfunktioner.

De viktigaste objekten för övervakning av driftskonditionen är vändhjulen i de båda stationerna, som leder och driver den vajer som gondolerna sitter fast i. Huvudmotorn och växellådan är även de kritiska för driften och ingår därför också i tillståndskontrollen. Dessutom mäts den mekaniska konditionen på växellådans oljepumpar, kylpumpar och kylfläktar i och runt maskinhuset regelbundet.

Doppelmayr Cable Car i London har använt SPM-utrustning sedan 2012, liksom även en del andra Doppelmayr-installationer runt om i världen. Tillförlitlighet och precision är viktigt för Doppelmayr, vars erfarenhet är att SPM-produkter alltid uppfyller dessa krav.

Chris Giles, Operations and Maintenance Manager på Emirates Air Line, kommenterar: "SPM är ett extremt professionellt företag som möter våra behov. Ett platsbesök från en SPM-representant gav oss möjlighet att verkligen förstå vilka produkter och möjligheter vi behövde för att uppgradera vår tillståndskontroll. Vi har också låtit en del av vår personal genomgå utbildning på det instrument vi valde, och det har redan lett till positiva resultat för alla som är involverade i datainsamlingen. Sist men inte minst fungerade beställning och leverans av instrumentet mycket smidigt. Vi är verkligen mycket nöjda med SPM som leverantör,” säger Chris Giles och fortsätter:”I framtiden bör vi också undersöka hur andra Doppelmayr Cable Car-projekt skulle kunna dra nytta av en omfattande tillståndskontroll på systemet här i London."

Emirates Air Line som invigdes i juni 2012 är Storbritanniens enda linbana i stadsmiljö. Färden över  Themsen mellan Greenwich Peninsula och Royal Docks i London tar tio minuter (fem minuter under högtrafik) och erbjuder en fin utsikt över staden från cirka nittio meters höjd.