"K" Line Liquefied Natural Gas Carrier
"K" Line LNG carrier. Photo: "K" Line

Fruktbart samarbete mellan ”K” Line LNG Shipping och SPM Instrument UK

Marknaden för flytande naturgas blomstrar och många nya LNG*)-fartyg är beställda från skeppsvarv över hela världen. Det japanska frakt- och logistikföretaget ”K” Line LNG UK är ett av de rederier som för närvarande befinner sig i en expansionsfas. Rederiets övergripande målsättning är att hjälpa sina intressenter att uppnå sina mål genom att säker transport av energi, och konditionsbaserat underhåll är därför en given strategi.

Att LNG-fartyg tillhör de dyraste och tekniskt mest avancerade fartygen inom marinsektorn utgör en drivkraft för tillståndsbaserat underhåll. Klassningssällskapen har också sedan länge insett tillståndskontrollens fördelar inom den marina industrin. Ett väl implementerat program för tillståndskontroll kan förbättra maskinprestanda och bidra till en säkrare drift med minskad miljöpåverkan.

SPM Instrument UK tillhandahåller lösningar för tillståndskontroll och fjärranalys av konditionsdata för två av fartygen i ”K” Line LNG UK:s flotta. Med hjälp av det handhållna instrumentet Leonova Emerald IS med tillbehör genomför ”K” Lines fartygsingenjörer månadsvis konditionsmätningar på alla kritiska maskiner, däribland framdrivningssystemet med kringutrustning. Mätresultaten skickas till SPM Instrument UK för fjärranalys och diagnos. Därutöver skickas även konditionsdata från samtliga maskiner på de båda fartygen, inklusive pumpar och fläktar, till SPM kvartalsvis.

”K” Line LNG UK, som för närvarande har en flotta på elva LNG-fartyg, ska nu utöka sin tillståndskontroll till fler fartyg. Phil Owen, VD på SPM Instrument UK, bjöds därför nyligen in till ”K” Line LNG UK för att för tekniska och andra chefer presentera fördelarna med tillståndsbaserat underhåll i allmänhet och HD-teknologi i synnerhet. Phil Owen kunde då också visa statistik som visar på en övergripande förbättring av maskinkonditionen på de båda fartygen vars tillståndskontroll SPM arbetar med. Efter presentationen ställde de intresserade åhörarna frågor om implementationen av SPM:s lösningar för tillståndskontroll.

Fartygsförvaltaren och skeppsägaren ”K” Line LNG Shipping UK etablerades 2005 och har huvudkontor i London.

SPM Instrument är godkänd som tjänsteleverantör av flera klassningssällskap och innehar certifieringar från DNV GL, ABS och Lloyds Register.

*) Liquefied Natural Gas