Två män skakar hand i utomhusmiljö, med företagsbilar i bakgrunden
Dirk Seifert, RWW (till höger) och Bruno Eing, SPM Instrument GmbH (till vänster)

Fortsatt partnerskap och framgång med RWW i Tyskland

Det tyska vattenbolaget RWW, Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH, inledde sitt samarbete med SPM som ett digitaliseringsprojekt med en investering i handhållen mätutrustning för några år sedan. Sedan dess har företaget fortsatt att investera i sitt program för tillståndskontroll genom att införskaffa onlinesystem och utöka sin portfölj av mätmetoder. Den handhållna utrustningen används nu för acceptanstester och grundorsaksanalys på applikationer som ännu inte utrustats med onlineövervakning.

Nyttjandet av SPM:s teknologier för tillståndskontroll på pumpar, växellådor, motorer, turbiner och andra kritiska maskiner har hjälpt RWW att förlänga tillgångarnas livslängd samtidigt som det har minskat underhållsbehovet. Nu har man personal som arbetar dedikerat med analys av mätresultat samt beslut och förslag kring hur utrustningen ska köras mest effektivt.

Många applikationer och mätpunkter utgörs av långsamtroterande utrustning som kräver HD-teknologi, främst stötpulsövervakning, för att upptäcka många mekaniska problem.

På senare tid har RWW upptäckt de betydande fördelarna med processoptimering för sin tillståndskontroll, som exempelvis att titta på flöde kontra vibrationer – ett förhållande som är avgörande för att hitta pumparnas s k best efficiency point, ett arbete som är pågående.

Mr. Dirk Seifert, specialist på tillståndskontroll på RWW, sa: "Vårt samarbete och relation med SPM har verkligen hjälpt RWW på många sätt. Vår nära relation är förstås viktig, men vi har också upptäckt flera problem och mekaniska fel med långa förvarningstider. Det gör att vi sparar tid på reparationer och byten, vilket naturligtvis leder till ekonomiska besparingar för oss.