Fläktföretaget Solyvent investerar i tillståndskontroll från SPM

Solyvent Fläkt investerar i den senaste tekniken från SPM Instrument. Det nya handinstrumentet Leonova Diamond®, där den patenterade mätmetoden SPM HD® och vibrationsanalys ingår, samt det multifunktionella onlinesystemet Intellinova® blir nu en del i företagets portfölj av verktyg för tillståndskontroll.

Handinstrumentet är tänkt att användas ute på fältet av servicepersonal för felsökning och analys av fläktanläggningar. Onlinesystemet Intellinova som har motsvarande mätmetoder ska användas för slutbesiktning av fläktanläggningar innan leverans till kund för att säkerställa anläggningens prestanda samt även för forskning och utveckling av nya fläktaggregat.

Henrik Marken, Projektledare, kommenterar affären:
”Efter att vi jämfört fyra leverantörer föll valet på SPM Instrument. En viktig sak för oss var att produkterna skulle vara a
nvändarvänliga vilket är ett signum för SPM:s produkter. Att sedan handinstrumentet, Leonova Diamond, har en låg vikt gör det enklare för våra servicetekniker när de reser runt om i världen. Dessutom uppfyller både Leonova Diamond och Intellinova den funktionalitet vi har behov av, med både vibrationsanalys och stötpulsmätning kombinerat i samma instrument.”

Solyvent Fläkt AB är en del av Fläkt Woods Group och en ledande global leverantör av främst processfläktar till lätt och tung industri samt infrastrukturprojekt. Företaget erbjuder ett brett sortiment av axialfläktar för såväl hantering av rökgaser som rena applikationer. Företagets produkter är bland annat ATEX-certifierade för explosiva miljöer, anpassade för höga driftstemperaturer och erbjuder många alternativ för höga systemtryck.