Aerial view of a factory alongside a port
Bunges anläggning i Amsterdam. Foto: Bunge

Bunge investerar i onlinesystem för tillståndskontroll i Nederländerna

Från den multinationella jordbruks- och livsmedelskoncernen Bunges fabrik i Amsterdam har SPM Instrument i Nederländerna mottagit en order gällande onlinesystemet Intellinova Parallel EN för övervakning av den mekaniska konditionen på produktionskritisk utrustning.

Fabriken i Amsterdam är en bearbetningsanläggning för sojabönor, bestående av två krosslinjer och ett raffinaderi där bönor förädlas till sojamjöl och -olja.

Beställningen omfattar nitton Intellinova Parallel EN-system (ATEX och icke-ATEX), över tvåhundra DuoTech-accelerometrar, en komplett licens för analys- och diagnostikmjukvaran Condmaster Ruby, samt ett handhållet instrument av modellen Leonova Diamond för ronderingsmätning. Systemen kommer att installeras på en mängd olika maskiner: torktrummor, separatorer, elmotorer, växellådor och transportband. SPM Instrument i Nederländerna kommer att tillhandahålla alla konstruktions-, installations- och driftsättningstjänster. Huvuddelen av arbetet är planerat att genomföras under första halvåret 2024.

Investeringen görs som en del av ett koncerngemensamt projekt där olika produktionsanläggninger inom Bunge-koncernen globalt ska utrusta de flesta av sina produktionskritiska tillgångar med tillståndskontroll online.

Bunges kortsiktiga mål är att utrusta all utvald utrustning med permanenta onlinesystem för kontinuerlig övervakning. På lång sikt avser man att övervaka alla anläggningar globalt från en enda plats för att förhindra oplanerade stillestånd, optimera underhållsstopp och utöka planerings-horisonten för underhållet.

Underhållschef Derek van Roon kommenterar investeringen: "Bunge är en verksamhet med låga marginaler. Det här projektets investeringar kommer också att bidra till att vi får vibrationsövervakning på olika anläggningar med samma system som utgör en billigare resurs än dedikerade vibrationsanalytiker för varje anläggning. Speciellt i europeiska produktionsanläggningar är specialiserade resurser både knappa och dyra."

Bunge satsar hårt på förebyggande och prediktivt underhåll. Dedikerade inspektörer använder ultraljuds- och vibrationsteknologi för att hitta problem innan de stoppar anläggningen och orsakar oplanerade stillestånd. Bunges fabriker är i drift dygnet runt, med ett begränsat antal schemalagda underhållsstopp varje år. Att identifiera och lösa problem inom tiden för planerade driftstopp är därför avgörande. Tillståndskontrollen ger insikter i maskinhälsa och kondition för den övervakade utrustningen, och resultaten används för för jämförelser mellan Bunges anläggningar över hela världen.

Bunge är en stor aktör inom livsmedels- och foderindustrin i Nederländerna. Företaget är en ledande producent och distributör av sojaböns- och rapsmjöl, och levererar oraffinerade och raffinerade vegetabiliska oljor och fetter från sina två anläggningar i Amsterdam och Wormerveer till nyckelföretag inom livsmedels-, bageri- och konfektyrindustrin. Bunge har också en viktig roll i användandet av dess infrastruktur för grödor och i att tillhandahålla vegetabilisk råolja för att hjälpa till att driva förnybara energilösningar.

SPM Instrument Nederländerna tilldelades kontraktet tack vare sin kapacitet som leverantör av kompletta lösningar med både hård- och mjukvara för övervakning av kompletta produktionsanläggningar samt med den kunskap och det team som krävs för att hantera projektet.