Kokeriet på Borregaards fabriksområde
Kokeriet på Borregaard i Sarpsborg, Norge. Foto: SPM Instrument

Borregaard konditionsövervakar viratvättar med Intellinova

Norska bioraffinaderiet Borregaard har valt SPM Instrument som leverantör av onlinesystem för tillståndskontroll på sina produktionskritiska viratvättar i fiberlinjen.

De båda viratvättarna i kokeriet är av typen Chemi-Washers och är en mycket viktig del av processutrustningen i fiberlinjen. Tvättarna används för att tvätta pappersmassan, som transporteras genom tvätten på en vira som passerar ett antal tvättzoner i en process där mälden rengörs.

Underhållsavdelningen på Borregaard arbetar preventivt och har ambitionen att fortsätta att utveckla sitt förebyggande och konditionsbaserade underhåll. Tillståndskontroll med konditionsmätning är ett steg i den riktningen. Efter en lyckad första installation med onlinesystemet Intellinova Compact och accelerometrar av modellen DuoTech omfattande sex mätpunkter på en av viratvättarna, har onlinesystemet utökats och omfattar nu alla viktiga roterande delar på båda viratvättarna.

Tuff miljö, mekaniska störningar av olika slag, signaler från hydraulmotorerna samt ett lågt och variabelt varvtal ställer höga krav på mätsystemet och gör att konditionsmätning på viratvättarna är en utmaning. Dessa faktorer hanteras genom en mekaniskt robust installation och avancerad digital signalbehandling i de patenterade mätmetoderna HD ENV och SPM HD, som gör det möjligt att övervaka och identifiera lager- och smörjkondition, obalans, uppriktningsfel, lösa delar och andra maskinproblem på ett mycket effektivt sätt och med maximala förvarningstider.

Borregaards anläggning i Sarpsborg i södra Norge är världens mest avancerade bioraffinaderi. Här tillverkas specialcellulosa, ligning, vanillin och bioethanol från granbaserad biomassa. Genom att använda naturliga, hållbara råvaror, producerar man avancerade och miljövänliga biokemikalier, biomaterial och bioetanol som ersätter oljebaserade produkter. Borregaard har också starka positioner inom tillsatser och finkemikalier. Borregaard har 1080 anställda i fabriker och försäljningskontor i sexton länder.