The Boliden Garpenberg mine. Photo: Boliden AB.

Boliden Garpenberg satsar vidare med Leonova Diamond

I Bolidens gruva i Garpenberg växlar man nu upp sin tillståndskontroll och förstärker sin arsenal av portabla instrument genom att investera i ytterligare en Leonova Diamond.

Avdelningen för förebyggande underhåll i Garpenberg har därmed två Leonova Diamond till sitt förfogande. Det multifunktionella instrumentet innehåller den patenterade mätmetoden SPM HD för precisionsmätning på lager samt mycket avancerad vibrationsanalys. Med sitt första instrument, anskaffat tidigare detta år, har man i Garpenberg bland annat kunnat förbättra driftsäkerheten i flotationsprocessen.

FU-chef Mattias Danielsson berättar: ”På vår flotationsutrustning finns vertikalt monterade motorer, där vi misstänkt att de lager som används inte är lämpade för vertikal montering. Vid lagermätning har vi fått höga mätvärden som bekräftat misstankarna. Med detta på fötterna kunde vi byta till en annan typ av lager och motorerna mår nu betydligt bättre, vilket mätningar med Leonova Diamond verifierar. Haverier på flotationsutrustningen kan vara mycket kostsamma, då de är en väsentlig del i hur effektivt vi kan utvinna de önskade mineralerna.

I Garpenberg har gruvdrift pågått sedan 1200-talet. För närvarande befinner man sig i en kraftig expansion av verksamheten, där malmproduktionen ska öka från 1,4 till 2,5 miljoner ton malm per år. I denna process spelar tillståndskontrollen en viktig roll för att maximera tillgängligheten och säkra produktionen. Expansionen genomförs successivt under perioden 2011-2014 och full produktion beräknas uppnås i slutet av 2015.

Flotation är en kemisk process som används vid anrikning av malm för att separera olika mineraler ur malmen.