Gloved hands working in laboratory environment
Pharmaceutical production in Södertälje. Photo: AstraZeneca

AstraZeneca säkrar driften på produktionskritiska fläktar

Bioläkemedelsföretaget AstraZeneca investerar i onlinesystemet Intellinova Compact för övervakning av mekanisk kondition och smörjstatus på ett flertal produktionskritiska fläktar i fabrikerna i Gärtuna och Snäckviken i Södertälje.

Vid Campus AstraZeneca Södertälje tillverkas trettio olika läkemedel för mer än etthundra marknader. I Gärtuna produceras tabletter och kapslar, medan fokus i Snäckviken är inhalations-, spray- och flytande läkemedelsprodukter.

För närvarande planeras onlineövervakningen i de båda anläggningarna att omfatta totalt sjutton fläktar, där fyra DuoTech-accelerometrar installeras per fläktaggregat. DuoTech är en kombinationsgivare som möjliggör både vibrations- och stötpulsmätning i en och samma givare. Givarna ansluts till onlinesystemet Intellinova Compact.

I Gärtuna kommer fyra remdrivna fläktar att övervakas. Stefan Gottfridsson, Gruppchef Drift & mediateknik vid Gärtuna, berättar: ”Fläktarna är huvudaggregat som ser till att vi har rätt luftomsättningar, luftriktningar, temperaturer och relativ fuktighet (RH) enligt gällande krav. De kritiska produktionsrummen har så kallade FMS-givare som känner av lufttrycket i rummet. Om en fläkt i huvudventilationen slutar fungera blir det produktionsstopp, eftersom vi då inte kan upprätthålla de luftriktningar, temperatur och fuktighet (RH) som krävs för den produkt som tillverkas. Det innebär också att vi får en avvikelse att utreda varje gång ett huvudaggregat stannar. Dessa krav följs mycket noga då AstraZeneca alltid sätter patienten först. Vi har larm på alla kritiska aggregat dygnet runt och om vi dessutom har onlinemätning på de kritiska komponenterna i våra motorer, som exempelvis lager och remmar, kan vi lättare förutse eventuella större haverier på vår utrustning.”  

Vid fabriken i Snäckviken ska fyra direktdrivna och nio remdrivna fläktar övervakas. Det rör sig bland annat om ventilationsaggregat som betjänar produktionslokaler med hög renhetsklass eller snäva klimatkrav, vilket ställer höga krav på ventilationen gällande luftomsättningar och luftriktningar respektive fukthalt och temperatur. Om någon av fläktarna inte är driftduglig får det stora konsekvenser; produktionen måste då stoppas eftersom ingen tillverkning får ske när ventilationen står still eller klimatkraven inte uppfylls. Det innebär även tids- och resurskrävande utredningar av hur produktionen påverkats, något som kan leda till kostsamma kassationer och förseningar. En omfattande städning måste utföras av berörda lokaler när ventilationen är igång igen, innan verksamheten åter får starta.

Joakim Lundell, driftingenjör vid Snäckviken, kommenterar: ”Investeringen i onlineövervakning på fläktarna är en del av strategin ’Digital upgrade’, som inriktar sig på att utöka och förbättra övervakningen av kritiska delar på mediasystemen inom AstraZenecas produktionsanläggningar. Främsta orsaken är att få bort de akuta haverierna och ersätta dessa med planerade åtgärder i samråd med verksamheterna och därmed minska antalet kassationer och produktionsbortfall.

I samband med de aktuella investeringarna i onlineövervakning på fläktarna uppgraderar man också den befintliga analysmjukvaran Condmaster Ruby till senaste version. Fläktarnas driftskondition övervakas med hjälp av de patenterade mätmetoderna SPM HD för stötpulsmätning och HD ENV för vibrationsenveloping. Med HD-teknologi ger systemet exceptionellt lång förvarningstid för mekaniskt nedsatt lagerkondition och larmar även för andra maskinfel som exempelvis obalans, uppriktningsfel och lösa delar. Med Condmaster Ruby 2020 medföljer även webbapplikationen Condmaster.NET, där mätvärden kan följas via smartphone, surfplatta, laptop eller stationär dator.

Installation och driftsättning av givare och onlinesystem planeras ske under sommaren.

AstraZeneca är ett av Sveriges viktigaste exportföretag med verksamhet i Göteborg och Södertälje.  Av de cirka 7 200 personer som arbetar med forskning, produktion och marknadsföring av läkemedel arbetar 4 800 personer vid anläggningarna i Södertälje.