Allianz logotype

Allianz godkänner stötpulsteknologi för tillståndskontroll på vindturbiner

Det tyska försäkringsbolaget Allianz har godkänt onlinesystemet Intellinova Compact med stötpulsmetoden SPM HD för tillståndskontroll på vindturbiner.

För att teckna en försäkring på vindkraftverk med ledande försäkringsbolag krävs ofta installation av godkända eller certifierade system för tillståndskontroll. Allianz Centrum för Teknik (AZT, ett teknikcenter inom den tyska försäkringskoncernen Allianz) publicerade år 2003 en omfattande rapport, som i detalj fastställer de tekniska kraven för övervakningssystem på vindturbiner och som sedermera har fungerat som vägledning för vindkraftsoperatörer och försäkringsbolag.

Under årens lopp har vibrationsbaserade mätmetoder blivit väl etablerade för övervakning av den mekaniska konditionen i vindkraftverk. Vid sidan av vibrationsövervakning är nu även stötpulsmätning erkänd som en tillförlitlig metod för att upptäcka skador eller nedsatt driftskondition. Efter omfattande undersökningar har AZT fastställt att onlinesystemet Intellinova Compact med SPM HD uppfyller de krav som anges i rapporten från 2003 och har därmed certifierat systemet för vindkraftverk med växellåda.

Tillståndskontroll på drivlinekomponenter i vindturbiner med hjälp av onlinesystemet Intellinova Compact möjliggör ett kostnadsoptimerat underhåll, med betydligt färre oplanerade driftstopp, ökad prestanda och bättre kostnadseffektivitet. Med sin robusta konstruktion är Intellinova Compact väl lämpat för krävande förhållanden i land- och havsbaserade vindkraftverk.