Valet av givare har stor betydelse för mätresultaten och hänsyn måste tas till en rad olika faktorer och krav. I vårt utbud finns givare för alla behov.

 

DuoTech® accelerometer

DuoTech® (Dual Technology) är en givare som används för vibrationsmätning eller stötpulsmätning eller båda i kombination. Den ger maximal flexibilitet att välja den optimala mättekniken för en viss typ av problem eller applikation. DuoTech är en individuellt finkalibrerad, piezo-elektrisk accelerometer med hög prestanda för användning inom ett mycket stort applikationsområde.

Givaren är invändigt isolerad med en Faraday-sköld som ger maximalt skydd mot radiofrekvensstörningar och skillnader i jordpotential. Den är IEPE-kompatibel och ansluts till vanliga vibrationsingångar via partvinnad kabel och MIL-kontakt. Detta medför enkel integration med befintligt kablage och gör den till ett utmärkt och kostnadseffektivt val för ersättning av befintliga givare. Den nominella känsligheten är 100 mV/g och mätområdet för stötpuls är -12 till 75 dB.

Hölje i rostfritt syrafast stål och hermetisk tillslutning gör den robust och lämplig även för tuffa industriella miljöer.


Vibrationsgivare

SOLID-givarna är individuellt finkalibrerade, piezo-elektriska accelerometrar av kompressionstyp. Förfinad elektronik, förbättrade omgivningsegenskaper och ett frekvensområde på 2 -10 000 Hz ger hög prestanda inom ett stort applikationsområde.

SOLID-seriens givare och transmittrar är konstruerade för att stå emot tuffa förhållanden i industriella miljöer. Isolerade
höljen i rostfritt syrafast stål och hermetisk tillslutning gör dem robusta och tåliga.


Vibrationstransmittrar

SOLID-seriens transmittrar ger en 4-20 mA utsignal proportionerlig till den vibrationshastighet de utsätts för, över sina respektive frekvensområden. SOLID-transmittrarna kan anslutas till vanliga processkontrollsystem som exempelvis PLC, DCS och SCADA. Transmittrarna nyttjar ström från vanliga 4-20 mA-kretsar. Ingen ytterligare strömtillförsel är nödvändig.

SOLID-seriens 4-20 mA transmittrar har en unik microprocessor som också lagrar kaliberingsdata. Mätområdet är 0-25 mm/s och frekvensområdet 2-1000 Hz.

Samtliga givare och transmittrar i SOLID-serien har toppanslutning för snabb och enkel installation. Vi erbjuder även en SOLID-givare med sidokontakt för montering i tuffa industriella miljöer, där fukt och vatten kan vara ett problem.


Treaxlig vibrationsgivare

Den treaxliga vibrationsgivaren är en robust, stöttålig, lågbrusig accelerometer med bred frekvensrespons (Z axel 2-10 000 Hz, X och Y axel 2-7000 Hz).

Den är hermetiskt tillsluten, ESD-skyddad och skärmad för EMI/RFI samt försedd med en M12-kontakt. Känsligheten är 100 mV/g och temperaturområdet sträcker sig från -50 till 120 °C.

Givaren passar för trekanalsmätning med det portabla instrumentet Leonova Diamond.

 


Stötpulsgivare

Stötpulsgivare används i alla permanenta SPM-installationer för övervakning av rullningslager och  installeras i monteringshål på lagerhuset. En stötpulsgivare konverterar stötpulserna från lagret till elektriska signaler. SPM erbjuder olika versioner av stötpulsgivare med ett flertal olika adaptrar och verktyg för installation var som helst.

Standardgivaren för stötpulsmätning är modellen 44 000.


Säkerhet

Kontakter

SOLID-serien kompletteras med rad kabelkontakter av kompositmaterial för TNC, 2-stift och SMB-anslutning. Fördelar såsom korrosionshärdighet, vibrationsdämpning och lägre vikt gör denna design överlägsen kontakter av metall.


Säker installation

För att göra en ännu säkrare installation tillhandahålls också tvinnade parkablar och skyddsslang i rostfritt syrafast stål. Skyddsslangen träs utanpå kabeln och fästs på givarkontakten.

Klammer i rostfritt stål finns för att hålla skyddsslangen på plats. Som extra skydd mot fukt och vatten finns en servicebox i rostfritt stål för kabelskarvar.


Ex-versioner

DuoTech, Stötpulsgivare, SOLID-seriens givare, transmittrar och kontakter finns också i Ex-versioner, godkända enligt ATEX-direktivet för användning i potentiellt explosiva miljöer.

Funktionalitet och prestanda för Ex-säkrade produkter är desamma som för respektive basmodell.