SPM Instrument i Strängnäs utvecklar, producerar, marknadsför och säljer avancerad utrustning för tillståndskontroll av maskiner. Som en av de ledande aktörerna inom vårt område finns vi på ett sextiotal exportmarknader runt om i världen. Med en starkare produktportfölj än någonsin och med kunder i ett brett spektrum av branscher över hela världen befinner vi oss i en expansiv fas. Tillsammans med våra dotterbolag och distributörer arbetar vi med ett starkt fokus på intensifierad marknadsföring och ökad försäljning av våra unika produkter.

Din roll

Som ekonomi- och personalchef på SPM har du ansvar för koncernens ekonomifunktion vad gäller planering, styrning och kontroll för verksamheten. Du följer upp och analyserar bolagets framtida utveckling och lönsamhet i syfte att säkerställa att de är i linje med koncernens centrala målsättningar. Du ansvarar för budget, bokslut och rapportering månads-, kvartals- och årsvis med fokus och effektivitet. Du ansvarar även för årsbokslut, skattedeklarationer och övrig extern finansiell rapportering. I tjänsten ingår även att hantera koncernbokslut samt koncernens likviditets- och finansieringsfrågor. I denna tjänst kommer du arbeta affärsnära, framåtriktat och strategiskt i nära samarbete med VD och styrelse och du kommer även att medverka i ledningsgruppen.

Du har även ett chefsansvar för verksamhetens HR-frågor. Det innebär att du har en strategisk övergripande roll, samtidigt som du stödjer chefer på en mer operativ nivå, bland annat vid rekryteringar, förhandlingar, organisationsfrågor, arbetsmiljö, kompetensutveckling, successionsplanering och i företagets koncerngemensamma processer.

Din bakgrund

Vi söker dig som är civilekonom eller motsvarande, med flerårig erfarenhet av arbete som redovisningschef eller ekonomichef med kvalificerad redovisning och ekonomistyrning. Vi ser att du har ett stort intresse av digitalisering och automation av ekonomiska processer. Du har erfarenhet av att leda och förmågan att coacha ditt team till framgång.

Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som är prestigelös, självständig, handlingskraftig och noggrann. Du har en naturlig fallenhet för att se helheten, en entusiasm att vilja bidra med teamkänsla och öppenhet för förändringar. Du trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor och motiveras av att få arbeta med strategier och processer men även delta i det operativa arbetet.

SPM-koncernen består av moderbolag med tretton internationella dotterbolag. Vårt koncernspråk är engelska, och tjänsten är placerad vid vårt huvudkontor i Strängnäs.

Är du den vi söker?

Skicka din ansökan med meritförteckning snarast till karriar@spminstrument.se.

Frågor kring tjänsten besvaras av VD Peter Lindberg via karriar@spminstrument.se eller telefon 0152-225 00.