Gärstadverket KV60 upplyst i skymningsljus
Gärstadverket KV60 i Linköping, Sweden. oto: Åke E:son Lindman/Tekniska verken, Linköping

Tekniska Verken inför online tillståndskontroll på KV62 Gärdstadverket

Den kommunalägda koncernen Tekniska verken i Linköping väljer SPM som leverantör av tillståndskontroll till den nya kraftvärmeanläggningen KV62, som nu är under uppförande.

Gärstadverket i Linköping är en anläggning för omvandling av avfall till energi i form av el och värme. Med sina fyra nuvarande pannor för avfallsförbränning står anläggningen för baslasten i Linköpings fjärrvärmenät.

Nu bygger Tekniska verken ytterligare en panna som med en effekt på 80 MW är planerad att producera ca 500 GWh energi per år. Även denna panna är avfallsbaserad, med en kapacitet på ca 230 000 ton avfall/år, men ska även klara av en flexibel bränslemix, t.ex. returträ. När KV62 är färdigställd kommer Gärstadverket ha en kapacitet för avfallsförbränning på 600 000 ton per år. Byggnationen av den nya anläggningen inleddes i juni 2013 och beräknas vara klar i februari 2016 till en uppskattad kostnad av 1 mdkr.

Det multifunktionella onlinesystemet Intellinova Compact kommer att installeras för övervakning av kritiska maskiner som bland annat matarvattenpumpar, fjärrvärmepumpar, rökgasfläktar och tilluftsfläktar. Mätmetoden SPM HD kommer att användas i kombination med vibrationsanalys för att analysera den mekaniska konditionen på maskinernas olika lager och övriga maskinproblem som kan uppstå på dessa typer av maskiner.

Projektledare Olle Svanfeldt säger i en kommentar till affären: "Valet föll på SPM då vi använt deras produkter sedan 1980-talet och har ett bra samarbete samt att vi nu får tillgång till deras senast utvecklade onlinesystem Intellinova Compact."

Andra svenska kraftvärmeanläggningar som använder utrustning från SPM för tillståndskontroll är Umeå Energi, Landskrona KraftSträngnäs Energi och Mälarenergi.