Condmaster Ruby logotyp

SPM Instrument presenterar Condmaster Ruby 2014 Edition

I samband med lanseringen av mätinstrumenten Leonova Diamond IS och Leonova Emerald IS presenterar SPM Instrument nu också Condmaster Ruby 2014 Edition. Den nya versionen av mjukvaran levereras som standard i 32- och 64-bitars version och innehåller stöd för nya funktioner i Leonova-instrumentens kraftfulla vibrationsanalyspaket.

Condmaster® Ruby 2014 Edition levereras med ytterligare funktionalitet som stödjer nya funktioner i de portabla instrumenten Leonova Diamond® och Leonova Emerald® samt de nya egensäkra versionerna av dessa instrument.

Nya funktioner i Condmaster® Ruby 2014 Edition inkluderar:

  • Frequency Response Function (FRF) för mätning av maskinstrukturers respons på en känd tillämpad kraft med hjälp av en slaghammare och en vibrationsgivare.
  • Cepstrumanalys för detektion och analys av lagervibrationer och fel i växellådor.
  • Shaft Centerline Plots som visar förändringar i rotorns läge radiellt över ett varvtalsintervall och är särskilt användbart för bedömning av smörjkondition under uppstart av maskiner med glidlager.
  • Export av spektrum och tidssignaler i .uff-format

Kontakta din SPM-representant för mer information.