Smurfit Kappa Kraftliner in Piteå, Sweden. Image: toresundstrom.se

SPM HD introduceras hos Smurfit Kappa Kraftliner

SPM har fått förtroendet att installera SPM HD® på fyra tvättpressar på pappersbruket Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. Mätmetoden SPM HD, som är en vidareutveckling av SPM-metoden, är särskilt väl lämpad för konditionsmätning på lågvarviga maskiner som exempelvis tvättpressar.

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk med en årlig tillverk-ningskapacitet på 700 000 ton. Baspappret kraftliner, som tillverkas av ny fiber och används vid tillverkning av högklassig wellpapp, produceras på två pappersmaskiner. Inom pappers- och massaindustrin används tvättpressar för att avlägsna bland annat utlösta vedämnen och rester av kemikalier från kokningen av massan. Varv-talet på Smurfit Kappas tvättpressar är ungefär 10 varv per minut.

Den avgörande faktorn för Smurfit Kappas val av SPM HD var ett studiebesök på Holmen Paper i Hallstavik i samband med SPM:s användarträff i september 2010. SPM HD är i drift på Hallsta pappersbruk sedan snart två år, och man har där mycket goda erfarenheter av metoden. Ytterligare en viktig faktor för beslutet att installera SPM HD var den utförliga beskrivning av metoden som presenterades under användarmötet.

Håkan Sirkka, underhållstekniker på Smurfit Kappa Kraftliner kommenterar: ”Tidigare hade vi ingen bra metod för att upptäcka lagerskador på långsamtgående utrustning. Vi har försökt att vibrationsmäta men det har inte gett något. I och med att vi nu kan upptäcka lagerskador i god tid och planera lagerbytena räknar vi med att kunna göra en besparing på minst 100 000 kr/år.”

Läs mer om Smurfit Kappa Kraftliner.