Vindpark till havs

SPM gör entré på vindkraftsmarknaden i Egypten

I Egypten har Myndigheten för ny och förnybar energi, NREA, valt portabel utrustning från SPM för tillståndskontroll på vindkraftverken i Zafarana vindkraftpark, cirka 200 km söder om Kairo.

NREA fungerar som nationell kontaktpunkt för förnybar energi i Egypten. Genom att bedöma förnybara energikällor och undersöka olika tillgängliga teknologier i studier och pilotprojekt arbetar myndigheten med att utveckla och införa teknik för förnybar energi till den egyptiska marknaden och stödja lokala industriinitiativ.

Efterfrågan på el ökar snabbt i Egypten och behovet av att utveckla alternativa energiresurser är därför stort. Målet för den gällande energistrategin är att 20 % av landets energiproduktion år 2020 ska komma från förnybara energikällor, enligt nrea.gov.eg. Egypten har utmärkta förutsättningar för vindkraft, särskilt i Suezviken och på stranden av Nilen, och den egyptiska regeringen har avsatt 700 km2 ökenmark för framtida vindkraftsprojekt.

Vindkraftparken Zafarana har mycket gynnsamma driftsförhållanden med ständiga vindar på ca 9 m/s, men detta ställer också höga krav på byggandet av vindkraftverken. Växellådor, lager, axlar och andra maskindelar behöver konstrueras för att motstå ständiga påfrestningar. För att övervaka driftskonditionen på vindkraftverken har NREA valt att investera i det portabla instrumentet Leonova Diamond för vibrationsanalys och stötpulsmätning med SPM HD®.

Mina Nabil på Atlasco Egypten, SPM:s egyptiska partner och distributör, kommenterar: "Med tanke på Egyptens ambitiösa mål för förnybar energi förväntar vi oss att se ett ökat intresse för tillståndskontroll från vindkraftsindustrin. Vi är mycket stolta över att arbeta med NREA och ser fram emot att fortsätta att leverera förstklassiga produkter för tillståndskontroll till vindkraftsproducenter i Egypten."