Flygbild över massabruket Södra Cell Värös fabriksområde
Massabruket Södra Cell Värö. Foto: Kontrastfoto/Södra

Södra Cell Värö utökar sina onlinemätningar till mesaombränningen

En ny anläggning för mesaombränning med större produktionskapacitet byggs just nu vid massafabriken Södra Cell Värö.

Anläggningen med tillhörande mesaugn och mesafilter är en del av massafabrikens kemikalieåtervinning. I samband med nybyggnationen av denna anläggning kommer utrustning för tillståndskontroll online att installeras under första kvartalet 2014. Totalt ska trettioåtta stötpulsgivare, vibrationsgivare och vibrationstransmittrar (4-20 mA) samt varvtalsgivare installeras på bland annat vacuumpump, mesaugnsdrift, mesafilter, träpulverkvarn och fläktar för att upptäcka nedsatt mekanisk kondition i god tid för planerat underhåll.

På Södra Cell Värö installerades redan våren 2013 SPM:s onlinesystem Intellinova Compact, där mätmetoderna SPM HD och vibrationsanalys används för tillståndskontroll på tre valspressar, som används för att tvätta och avvattna pappersmassan. Nu byggs systemet alltså ut till att också omfatta mesaombränningsanläggningen.

FU-chef Stefan Glendell kommenterar brukets vidare satsning på onlinemätningar: "Vi på Södra Cell Värö är övertygade att onlinemätningar är ett viktigt verktyg för oss i vår strävan att ständigt förbättra tillgängligheten på våra processmaskiner. SPM levererar en teknik som vi tror på. Detta tillsammans med bra support och god konkurrenskraft gjorde att vi valde SPM även denna gång.

Södra Cell Värö strax norr om Varberg är en av världens största och mest moderna massaindustrier. Här produceras 425 000 ton massa per år, men också grön el, fjärrvärme och biobränsle i form av torkad bark. Produktionen bedrivs i en högt automatiserad arbetsprocess, dygnet runt året om, med undantag endast för planerade underhållsstopp.

Läs mer om Södra Cell Värö.