Massafabriken Södra Cell Mönsterås
Massafabriken Södra Cell Mönsterås. Foto: Per Pixel Petersson/Södra

Södra Cell Mönsterås väljer Intellinova Parallel EN för onlineövervakning av flishuggar

När massabruket Södra Cell Mönsterås investerar i två nya flishuggar från Andritz väljer man att utrusta dem med onlinesystemet Intellinova Parallel EN från SPM för att övervaka den mekaniska konditionen på lager och kuggdrev i växellådorna.

För att göra flis av veden efter att den passerat barktrummorna för avbarkning har Södra Cell Mönsterås två flishuggar, med två roterande skivor på ungefär tjugo ton vardera. På varje skiva sitter sexton knivar som hugger ner veden till flis. Skivorna roterar med ca 250 RPM. Flishuggarna är viktiga för att anläggningen ska kunna upprätthålla sin produktion.

Mätsystemet Intellinova Parallel EN består av sexton parallella mätkanaler för vibrations- och/eller stötpulsmätning med HD-teknologi. De patenterade mätmetoderna HD ENV och SPM HD ger kristallklara mätresultat och oöverträffade försvarningstider – mer än ett år är inte ovanligt. Intellinova Parallel EN är snabbmätande och perfekt för tillståndskontroll av industriell utrustning med höga krav på tillgänglighet. Det är ett mångsidigt och flexibelt system med en rad mycket effektiva funktioner för att tillgodose olika mätkonfigurationer.

Förutom mätenheter omfattar installationen även tolv DuoTech-accelerometrar, som möjliggör mätning med både HD ENV och SPM HD på samma givare.

Andreas Eriksson, underhållstekniker Mek/Vibration, kommenterar valet av mätsystem: ”När vi under vårt planerade stopp i höst byter ut våra flishuggar, kommer vi samtidigt att installera ett onlinesystem. Detta gör vi eftersom vi har som standard att sätta online övervakning på viktiga maskiner vid ny installation och eftersom vi bara har ett planerat stopp om året så vill vi ha så lång framförhållning som möjligt, så valet föll på mätsystemet Intellinova Parallell EN. Valet av givare är inte svårt eftersom att man både får en traditionell accelerometer för ”hederlig” vibration samt stötpulsmätningen för att finna lagerskador i god tid.

Fabriken i Mönsterås gjorde sina första investeringar i onlinesystem från SPM redan 2015 i samband med införskaffandet av ny tvättutrustning i blekeriet. Året därpå installerades Intellinova Compact på ytterligare fem tvättpressar.

Södra Cell är ett av skogskoncernen Södras tre affärsområden och en av världens största tillverkare av pappersmassa för avsalumarknaden, med en sammanlagd årsproduktion på 1,6 miljoner ton på tre massabruk i Sverige. Södra Cell Mönsterås är med en produktionskapacitet på 750.000 ton massa per år det största massabruket inom Södra Cell. Bruket i Mönsterås är också en av världens största producenter av pappersmassa från barrved. Kunderna är pappersbruk över hela världen. Med vedråvara som bas producerar bruket förutom pappersmassa även grön elenergi och fjärrvärme.