Personalen på SPM Instrument UK

Milstolpe för SPM när dotterbolaget SPM Instrument UK firar fyrtioårsjubileum

I april 1976 - sex år efter grundandet av det svenska bolaget - startade SPM International sitt första dotterbolag utanför Sverige i samband med bildandet av SPM Instrument UK i Storbritannien.

Under de senaste fyrtio åren har SPM Instrument UK upplevt en stor tillväxt inom såväl brittisk som global industri, bland annat inom fordons-, facilities management, tillverknings-, läkemedels-, stål- och petrokemisk industri, bland många andra.

Förutom försäljning av produkter för tillståndskontroll och laseruppriktning, omfattar SPM Instrument UK:s tjänster även installation, teknisk support, felsökning och analys, service och kalibrering samt utbildning. All försäljnings- och teknisk personal är ISO 18436-certifierade vibrationsanalytiker och med stöd av moderbolaget erbjuder man en plattform för utbildning inom vibrationsanalys upp till och med ISO Vib CATIII.

Marin- och offshoreindustrin är viktiga sektorer för SPM Instrument UK. Företaget är ackrediterat av DNV-GL och arbetar mot att också erhålla Lloyds och ABS-certifiering för dessa branscher.

Stan Jackson, VD för SPM Instrument UK: "Under hela vårt företags historia har vi kunnat förlita oss på den starka grund som det innebär att vara en del av en dedikerad, familjeägd koncern med ett tydligt fokus på att kontinuerligt utveckla innovativa och högpresterande teknik och produkter för att främja tillståndskontroll på alla områden inom industrin. Under de senaste fyra decennierna har SPM Instrument UK haft en fortsatt stark utveckling, även i tuffa ekonomiska tider. När vi nu ser tillbaka på våra fyrtio verksamhetsår vill vi tacka alla kunder som bidragit till vår framgång."

SPM Instrument UK:s första kontor var beläget på Bolton Road i Bury, Lancashire. Sedan 2002 bedriver företaget sin verksamhet från Hardmans Business Centre i Rawtenstall, norr om Manchester.