Regalskeppet Vasa
Regalskeppet Vasa. Foto: Karolina Kristensson, Statens maritima museer

Intellinova Parallel MB säkrar inomhusklimatet för Regalskeppet Vasa

För Regalskeppet Vasa, världens enda bevarade 1600-talsskepp, är inomhusklimatet i skeppshallen oerhört viktigt för skeppets fortsatta bevarande. SPM:s samarbetspartner Indoor Energy ansvarar på uppdrag av Statens Fastighetsverk (SFV) för service och kontroll av den mekaniska konditionen på den klimatanläggning som ser till att klimatet kring Vasaskeppet hela tiden ligger på rätt nivå.

Ett stabilt klimat är en av de viktigaste faktorerna för bevarandet av träet i Vasa, som är mycket känsligt för fuktförändringar i omgivningen. Den relativa fuktigheten i och kring skeppet måste ligga på en konstant nivå för att skeppet inte ska förstöras på lång sikt. Till hjälp har Indoor Energy nu investerat i mätenheten Intellinova Parallel MB för övervakning av en fläkt vars funktion är kritisk för bibehållandet av en optimal fuktighetsnivå i skeppshallen.

”Vårt största cirkulationsaggregat CA01, som sköter huvuddelen av klimatet runt och inuti skeppet, kräver extra noggrann bevakning av driftskonditionen. Om aggregatet skulle haverera kan vi inte upprätthålla det optimala klimatet med 52,8% luftfuktighet. På grund av höga krav från både Vasamuseets konservatorer och oss på SFV har vi valt att installera Intellinova Parallel MB,” säger Jonas Utstrand på SFV.

Intellinova Parallel MB mäter vibrationsnivån, parallellt och konstant, på fyra kanaler. Enheten kan även mäta stötpuls om DuoTech-accelerometern används. DuoTech kombinerar vibrations- och stötpulsmätning med de patenterade mätmetoderna HD ENV och SPM HD i samma givare för maximal förvarningstid mot mekaniskt nedsatt kondition.

Om angiven larmnivå överskrids genererar mätenheten ett larm som skickas till anläggningens styrsystem via ModBus, där analys av mätdata kan utvärderas av personal från SFV. Totalt har en mätenhet och fyra DuoTech-accelerometrar installerats.

Ulf Lönnqvist, vibrationstekniker på Indoor Energy, säger i en kommentar: ”Tillståndsmätning har tidigare utförts manuellt på huvudfläkten för klimatanläggningen i Vasamuseet. Montage av fasta givare med Intellinova Parallel MB som övervakning har optimerat anläggningen. Statens Fastighetsverk (SFV) kan idag se trend via styrdator vilket innebär full driftsäkerhet."

Förutom service på den kritiska fläkten inkluderar Indoors uppdrag även djupare analys av konditionsmätningar med Leonova Diamond var sjätte månad, på denna och andra fläktar i museet.

Indoor Energy arbetar med installation, service och underhåll inom fastighetsteknik och fastighetsautomation med fokus på energieffektivitet.

Vasamuseet är det statliga museum som sedan 1990 huserar Regalskeppet Vasa.