Flygbild över Holmen Papers fabriksområde
Holmen Paper, Hallstavik. Bildkälla: holmen.com/Star Kite Flygfoto

Hallsta Pappersbruk i framkant inom tillståndskontroll

Holmen Paper Hallstavik fortsätter att ligga i framkant inom tillståndskontroll. På Holmens pappersbruk i Hallstavik har FU-arbetet alltid prioriterats högt och arbete med tillståndskontroll sker inom alla avdelningar på bruket.

Historiskt sett har pappersbruket i Hallstavik alltid haft ett nära samarbete med SPM för utveckling av nya produkter och metoder. När den nya stötpulstekniken SPM HD utvecklades var Hallstavik den första anläggningen där metoden testades i fält och man övertog efter testet övervakningssystemet till fyra virapressar.

Trots att bruket i Hallstavik tvingats att dra ner på sin produktionskapacitet och personalstyrka genom nedläggningen av pappersmaskinen PM3 satsar man ändå framåt på den produktion som kvarstår på PM11 och PM12. Fyra stycken Leonova Diamond handinstrument har levererats under sommaren 2013. I och med detta kan nu FU-gruppen använda mätmetoden SPM HD även för portabel mätning, som tidigare endast varit tillgänglig för onlinesystem. Dessutom börjar man också använda treaxlig vibrationsgivare för att effektivisera ronderingen av maskiner. Den nya organisationen kräver ett system som är snabbt och effektivt, då fler mätpunkter ska hanteras av varje FU-inspektör.

Niclas Eriksson, FU-chef, kommenterar varför man valt att satsa på nya instrument:
”Våra befintliga instrument, varav ett av annat fabrikat, var ålderstigna och behövde bytas ut. Då vi har goda erfarenheter av den SPM-utrustning som redan används på andra håll här på Hallsta och det finns ett önskemål om att jobba med en gemensam teknik, instrument och mjukvara över hela bruket, valde vi att byta ut de gamla instrumenten till Leonova Diamond. När nu alla använder samma typ av instrument och mätmetoder kan FU-personalen lättare hjälpa varandra med tillståndskontrollen.”

SPM tackar Hallsta Pappersbruk för fortsatt förtroende och ser fram emot vidare gott samarbete.