Accelerometern DuoTech
The DuoTech accelerometer.

DuoTech Ex-accelerometrar QPS-certifierade för potentiellt explosiva miljöer

Accelerometern DuoTech Ex från SPM Instrument har erhållit QPS-certifiering för vibrationsmätning även i de mest explosiva miljöer (Klass 1 Divison 1/Zon 0), vilket kvalificerar dem för användning på den nordamerikanska marknaden.

QPS-certifikatet, utfärdat av det kanadensiska certifieringsorganet QPS Evaluation Services Inc., gäller för landbaserade installationer i explosionsfarlig miljö i USA och Kanada, där säkerhetsbestämmelser gör det obligatoriskt att certifiera elektriska och elektroniska produkter hos ett nationellt ackrediterat certifieringsorgan i Kanada och ett nationellt erkänt testlaboratorium i USA – som exempelvis QPS.

"QPS-märkningen kommer att gynna kunder i företag över hela Nordamerika. De kan nu dra nytta av vår kraftfulla HD-teknologi även i Ex-miljöer, där det är särskilt viktigt att produktionskritisk utrustning fungerar som den ska på grund av riskerna i samband med eventuella haverier,” säger Ron Kittle, VD för SPM Instrument USA.

För installationer i explosionsfarlig atmosfär kan DuoTech Ex-accelerometrarna användas tillsammans med ett Ex-barriär för givare från SPM, vilket möjliggör anslutning av mätutrustning placerad i icke-Ex-områden till egensäkra DuoTech Ex-accelerometrar i Ex-zoner. Ex-bärriärerna finns för en eller flera kanaler, med noggrant skärmad elektronik och låg kapacitans, vilket ger utmärkt räckvidd och EMC-prestanda. De är försedda med skruvhål eller klämma för DIN-skena för enkel och flexibel montering, och kan installeras i ett icke-explosivt område eller med lämplig kapsling i Zon 2.