Flygfoto över pappersbruket Zărnești
Pappersbruket DS Smith Zărnești. Bild: DS Smith

DS Smith Zărnești utökar onlineövervakning på pappersmaskin

Efter en framgångsrik första etapp av ett omfattande projekt för tillståndskontroll sommaren 2021 har det rumänska pappersbruket DS Smith Paper Zărnești beslutat om en utvidgning av projektet. När ytterligare två projektetapper genomförts kommer övervakning med onlinesystemet Intellinova Parallel EN från SPM att omfatta samtliga ledvalsar i torkpartiet på pappersmaskinen PM1.

I projektetapperna 2 och 3 kommer SPM Instrument Bulgarien att leverera mätenheter med åtta respektive sexton kanaler med DuoTech-accelerometrar samt givare för vibrations- och temperaturmätning. Projektet inkluderar också en uppgradering till analys- och diagnostikmjukvaran Condmaster Ruby 2022.

Installation och driftsättning av de nya systemen påbörjades under det planerade driftstoppet i maj och kommer att slutföras under nästa underhållsstopp i oktober 2022.

Tack vare det system som installerades i etapp 1 har man hittat flera fall av lagerskador, vars utveckling för närvarande övervakas med mätmetoderna SPM HD och HD ENV för tillståndskontroll. Investeringen har därmed redan visat sig väl motiverad.

Pappersbrukets underhållschef Dorin Carutasu säger: ”Förra året implementerades SPM:s lösning för tillståndskontroll framgångsrikt på PM1. Med den snabba installationen och onlinesupporten vi fick från SPM överträffade lösningen våra förväntningar. Onlinesystemet har hjälpt oss att förutsäga och förebygga problem genom att generera värdefull information om utrustningens kondition.

Vi har nu beslutat att utöka projektet för tillståndskontroll till att omfatta hela PM1. Sedan övervakningen inleddes har vi inte haft några oväntade driftstopp på de övervakade partierna. Vi ser också fram emot att implementera denna lösning på kringutrustning och kontinuerligt öka vår kunskap och förmåga inom tillståndskontroll.”

DS Smith är en ledande leverantör av hållbara förpackningslösningar, pappersprodukter och återvinningstjänster över hela världen. Pappersbruket DS Smith Zărnești i Rumänien har varit i drift i över 150 år. Bruket är en av landets främsta tillverkare av papper och wellpapp med en årlig produktion på cirka 200 000 ton liner- och fluting-produkter, baserat på råvara bestående av 100% pappers- och kartongavfall. Pappersbruket tillgodoser nästan hälften av den lokala marknadens behov.