Case study: Vibrationsövervakning på kalander till pappersmaskin

Pappersbruket Stora Enso Kvarnsveden tillämpar vibrationsövervakning på superkalendern till PM8 för att optimera driften och förlänga livslängden på valsarna.

Vibrationer i kalandrar är svåra att analysera med traditionell vibrationsmätning. Med den mätmetod som beskrivs i denna fallstudie kan tillståndet för enskilda valsar i kalandern följas noggrant och på så sätt hjälpa operatörer avgöra när och vilka valsar som behöver bytas ut och skickas på slipning.

Läs mer om caset.