Flygbild över BillerudKorsnäs fabriksområde i Gävle
Bild: BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs väljer Leonova Diamond

I slutet av 2012 levererades två av det nyligen lanserade portabla mätinstrumentet Leonova Diamond® till BillerudKorsnäs, en världsledande leverantör av förpackningsmaterial.

BillerudKorsnäs i Gävle tillverkar vätskekartong, WTL samt kraft- och säckpapper. Produktionskapaciteten är 700 kton/år och ca 780 personer är anställda på bruket. På massabruket arbetar man sedan tidigare med instrumentet Leonova Infinity samt SPM HD® med onlinesystemet Intellinova för mätning på lågvarviga maskiner, samt även med Leonova Infinity på kartongbruket. Investeringen i ytterligare två instrument gör att man nu även kommer använda portabel mätning i större utsträckning inom kartongbruket.

Lars Tängnander, Underhållschef, kommenterar valet av SPM och Leonova Diamond® som mät-instrument:

”Valet var inte självklart. Vi har diskuterat vilka typer av fel vi har i vår anläggning och på vilket sätt vi kan detektera dem. Både vibrations- och stötpulsmätning har använts tidigare för roterande utrustning och de har båda sina respektive för- och nackdelar. Vi ville inte behöva köpa flera instrument och tyckte då att vi får det vi behöver med Leonova Diamond. Dessutom ger det oss tillgång till detektering av lagerskador i långsamroterande utrustning med SPM HD i ett handburet instrument.”