Utöver kurserna i industriell tillståndskontroll och vibrationsanalys enligt ISO med certifiering erbjuder vi special- och skräddarsydda kurser efter behov. Kontakta oss så kan vi diskutera upplägg och innehåll som skulle passa dig och/eller ditt företag.

Drift och underhåll online-system

Kursen vänder sig till användare av onlinesystemet Intellinova. Kursinnehåll – Drift och underhåll av online-system, genomgång av SPM HD-metoden, vibrationsanalys med EVAM®-metoden, online-funktioner i Condmaster® samt utvärdering.

Kurslängd:

3 dagar

Kurserna i programmet är förlagda till SPMs utbildningscenter, SPM Academy, Finningevägen 71, Strängnäs. Tel 0152-225 00.

Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar!

För maximalt utbyte av våra kurser rekommenderas grundläggande datorkunskap motsvarande PC-körkort.

Är du intresserad av denna kurs eller vill diskutera ett kursupplägg som passar dig/ditt företag, kontakta oss.


Tillståndskontroll inom vindkraften

Denna utbildning i tillståndskontroll vänder sig till service- och produktionspersonal inom vindkraftsbranschen som använder onlinesystemet Intellinova® och programvaran Condmaster®. Kursen omfattar genomgång av installation och igångsättning av Intellinovasystemet, beräkningar av tekniska data för skapandet av databas, larm- och symptomhantering för ett pålitligt övervakningssystem samt teoretisk kunskap i utvärdering av mätresultat med hjälp av olika tekniker, t ex SPM HD®, SPM Spectrum™ och vibrationsmätning.

Efter genomgången kurs har du:

  • nödvändiga teoretiska kunskaper för att utvärdera dina mätresultat och rapportera förändringar
  • fått praktisk kunskap om hur du skapar mätpunkter med SPM HD®, SPM Spectrum™ och EVAM®
  • lärt dig de grundläggande funktionerna om dessa tekniker i mjukvaran Condmaster®.
  • kunskap om installation av hårdvara och mjukvara samt uppsättning av databas för kontinuerlig övervakning med Intellinovasystemet.

Kurslängd:

3 + 1 dagar

Kurserna i programmet är förlagda till SPMs utbildningscenter, SPM Academy, Finningevägen 71, Strängnäs.

Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar!

För maximalt utbyte av våra kurser rekommenderas grundläggande datorkunskap motsvarande PC-körkort.

Är du intresserad av denna kurs eller vill diskutera ett kursupplägg som passar dig/ditt företag, kontakta oss.