Tachometer/temperaturgivaren används för optisk mätning (laserljusstråle) av varvtal och för kontaktmätning av såväl varvtal som periferihastighet. Givaren har även en inbyggd temperatursensor för mätning upp till +300 C.

Optisk mätning av rotationshastighet 
En ljusstråle riktas mot en reflekterande tejp på det roterande objektet från ett avstånd på 30-2000 mm.

Kontaktmätning av varvtal
En kontaktadapter försedd med en kontakt-spets med gummielement monteras på givaren som sedan trycks mot hjulets eller axelns centrum.

Kontaktmätning av periferihastighet
En kontaktadapter försedd med kontakthjul hålls mot periferin av axeln, kilremmen e dyl. Hastigheten avläses i enheter som beror av det kontakthjul som används.

Temperaturmätning
Tachometer/temperaturgivaren används även tillsammans med de protabla mätinstrumenten Leonova Diamond och Leonova Emerald för temperaturmätning i området –20 till +300 °C.