Den intelligenta minnesbrickan CondID® lagrar all information som behövs för att göra en omedelbar tillståndskontroll med en SPM datalogger. Inga mätrundor, inga förberedelser - du kan mäta när som helst i vilken ordning som helst, sedan ladda upp resultaten till Condmaster® Ruby.

CondID skickar via radiotransponder:

Bild på monterad CondID-bricka

  • Mätpunktens nummer och namn
  • Grundläggande data för alla mättekniker
  • Mätresultaten från tidigare avläsningar

Med hjälp av detta är din datalogger fullt programmerad. Mät dina resultat, och spara tillbaka dem på brickan.

Systemet har säkerhet i tre steg. Varje bricka är bunden till en SPM-mätpunkt och svarar endast till en SPM-datalogger. Dess-utom kan både skriv- och läslösenord ställas in för att utesluta andra instrument. Lösenordsutbyte mellan bricka och instrument sker helt automatiskt - ställ in lösenorden i Condmaster och du behöver aldrig tänka på dem igen.