Det digitala stroboskopet 16936 är lämpligt för beröringsfri varvtalsmätning och för observation av snabba upprepade rörelser av maskiner eller deras rörliga komponenter från ett avstånd på 20 till 50 cm.

Den roterande eller oscillerande maskinkomponenten kan visualiseras som en stillbild genom att justera blixtlampan så att den blinkar synkront med hastigheten på rörelsen.

Med multiplikator-funktionen kan det aktuella varvtalet eller frekvensen noggrant bestämmas. Med fasförskjutningsfunktionen möjliggörs positionsinställning och gradvis behandling av en fullständig sekvens av rörelser i steg om 5°.

Genom att justera blixthastigheten endast några steg från den faktiska rörelsefrekvensen så kan rörelsen observeras i slow-motion.

Det ergonomiska och lättviktiga (650 g inkl. batteripack) stroboskopet har en drifttid på över två timmar (@1500 fpm) och kan anslutas till de portabla instrumenten Leonova Diamond och Leonova Emerald med anslutningskabel.

  • Mätområde: 40 till 12500 fpm
  • Blixtlampa: Xenon 10 W, vit 6500°K, livslängd 100 miljoner blixtar
  • Inkluderar batteriladdare, extra blixtlampa, m.m.