Mobious Institute logotype

Det interaktiva träningspaketet iLearnAlignment och iLearnVibration från Mobius finns nu tillgängligt i en unik SPM-version. iLearn täcker in alla viktiga aspekter i vibrationsmätning och uppriktning.

iLearnVibration SPM Edition innehåller en fullständig presentation av Stötpulsmetoden och SPM Spectrum för övervakning av rullningslager. Referensbiblioteket hjälper till att snabbt hitta svar och upptäcka fel.

iLearnAlignment SPM Edition lär ut baskunskaper i uppriktning. Programmet ger praktiska tips på förberedelser och hur man flyttar maskiner, upptäcker och korrigerar mjukfot, ställer in toleransnivåer och mycket mer. iLearnAlignment innehåller också en animerad steg-för-steg-instruktion för uppriktning med LineLazer.