Condmaster® Ruby är en omfattande och komplett mjukvara för analys, diagnostik och felsökning. Programmet stödjer och kommunicerar med alla våra portabla instrument och Ethernetkompatibla onlinesystem för tillståndskontroll.

Den senaste versionen av Condmaster tillgodoser det ökande behovet av interoperabilitet och dataintegration i Industri 4.0-sammanhang. Programvaran erbjuder nu fler alternativ som ytterligare förenklar utbytet av data med automationsutrustning, IIoT-enheter och styrsystem i smarta fabriker.

Konnektivitet för smarta fabriker

Ett nytt REST API (Application Programming Interface) är en lättanvänd, Industri 4.0-vänlig funktion som gör det möjligt för andra resurser att få tillgång till Condmaster-data för vidare bearbetning eller analys. I en kommande revision kommer även OPC UA att stödjas vilket ökar konnektiviteten ytterligare.

Högeffektiv datahantering

Många databasoptimeringar och utökad parallellisering möjliggör snabbare utförande av processer och beräkningar, en nödvändighet för Big Data-analyser. I många fall kommer användarna att uppleva upp till tio gånger snabbare exekvering av vissa rutiner, till exempel gällande säkerhetskopiering eller beräkningar av felsymptom.

Fördjupad KPI-uppföljning med Plant Performer

Statistikmodulen har genomgått omfattande vidareutveckling och erbjuder nu ytterligare statistik på olika detaljnivåer. Modulen är ett mycket användbart verktyg för att visa fördelarna med tillståndskontroll och kommunicera dess påverkan på driftsäkerhet och lönsamhet till alla nivåer i organisationen. Statistik från ett obegränsat antal Condmaster databaser kan exporteras och importeras - exempelvis från andra divisioner, produktionsenheter, fabriker eller en hel grupp - för enkel jämförelse av data. Med hjälp av ett API kan Plant Performer-statistik exporteras även till andra system.

Plant Performer screenshot

Ytterligare nyheter i Condmaster Ruby 2019 inkluderar:

Ny sofistikerad rapportfunktionalitet gör det möjligt för avancerade användare att utforma rapporter enligt personliga preferenser genom att skapa och anpassa skript som genererar önskat format och innehåll. För att använda Customized Reports krävs grundläggande programmeringskunskaper.

Stöd för pekskärmar

Stöd för vibrationsgivare med integrerad temperaturmätning 

Condmaster Ruby innehåller all den expertkunskap som krävs för att utvärdera maskinkondition: en komplett lagerkatalog, smörjfilmsdata, livslängdsberäkning för lager, utvärderingsregler för stötpulsmätning, ISO-tröskelvärden, matematiska modeller för spektrumanalys, sökning av felsymptom och mycket mer. Programmet har nätverksmöjlighet, dataimport- och exportfunktioner och fullständig systemsäkerhet med fyra olika åtkomstnivåer. Du kan administrera underhållsaktiviteter, sätta upp tidsscheman, mätronder och arbetsbeskrivning och generera maskinfelsstatistik.

Mjukvaran är uppbyggd av moduler och kan skräddarsys i prestanda och pris utifrån hårdvara och tekniska krav.

Läs mer om de kraftfulla funktionerna i Condmaster Ruby, och ta reda på de viktigaste fördelarna med att uppgradera till Condmaster Ruby 2019.

Graphical overviewBilder med färgzoner (i grönt, gult eller rött beroende på aktuell status) på flera nivåer i den grafiska översikten från anläggningsnivå ned till mätpunktsnivå.

Condmaster Ruby 2019 är tillgänglig med användarbunden eller flytande licens. Programmet kan köras under Windows 7 (32/64-bit) eller senare. Programvaran kommunicerar med och lagrar data på Microsoft SQL Server 2016 (kräver minst Windows 8) eller senare och levereras med MSSQL 2016 Express Edition på installationsmediet.