Condmaster® Ruby är en omfattande och komplett mjukvara för analys, diagnostik och felsökning. Programmet stödjer och kommunicerar med alla våra portabla instrument och Ethernetkompatibla onlinesystem för tillståndskontroll.

Condmaster Ruby 2018 är mer flexibelt än någonsin och erbjuder såväl ny funktionalitet som förbättringar:

  • Tar onlineövervakning till en ny nivå med support för Intellinova® Parallel EN, nästa generations avancerade onlinesystem med en rad nya funktioner, bland annat live-visning av globala värden, villkor och enhetsstatus.
  • Förbättrad användarupplevelse med nästa generations grafik - stora användbarhetsförbättringar ger enkel navigering, tydlig överblick och ännu bättre visualisering av mätdata.
  • Optimal flexibilitet och ökad effektivitet - en rad flexibla funktioner för att anpassa arbetsflöden och hantera analys av mätresultat gör det dagliga arbetet i Condmaster snabbare och enklare.

Condmaster Ruby innehåller all den expertkunskap som krävs för att utvärdera maskinkondition: en komplett lagerkatalog, smörjfilmsdata, livslängdsberäkning för lager, utvärderingsregler för stötpulsmätning, ISO-tröskelvärden, matematiska modeller för spektrumanalys, sökning av felsymptom och mycket mer. Programmet har nätverksmöjlighet, dataimport- och exportfunktioner och fullständig systemsäkerhet med fyra olika åtkomstnivåer. Du kan administrera underhållsaktiviteter, sätta upp tidsscheman, mätronder och arbetsbeskrivning och generera maskinfelsstatistik.

Mjukvaran är uppbyggd av moduler och kan skräddarsys i prestanda och pris utifrån hårdvara och tekniska krav.

Läs mer om de kraftfulla funktionerna i Condmaster Ruby, och ta reda på de viktigaste fördelarna med att uppgradera till Condmaster Ruby 2018 (på engelska).

Graphical overviewBilder med färgzoner (i grönt, gult eller rött beroende på aktuell status) på flera nivåer i den grafiska översikten från anläggningsnivå ned till mätpunktsnivå.

Condmaster Ruby finns för enanvändare och för Windows-kompatibla nätverk. Systemet körs under operativsystemen Windows 7 (32/64-bit) eller senare och levereras med Microsoft SQL Server 2014 Express Edition som databashanterare.