Condmaster® Ruby är en mångsidig och komplett mjukvara för tillståndskontroll och förebyggande underhåll. Programmet stödjer och kommunicerar med alla våra portabla instrument och onlinesystem för kontinuerlig tillståndskontroll.