CMM systemet är ett permanent installerat system för kontinuerlig mätning bestående av givare, signalomvandlare samt kombinerade display- och styrmoduler.


System CMM består av en- och tvåkanalsmoduler för stötpulsmätning på rullningslager, vibrationsmätning enligt ISO-rekommendationer samt temperatur. Via 4-20 mA signalledningar skickas konditionsinfor-mation till en displaymodul med reläfunktioner och/ eller till PLC eller annat datastyrt styrsystem. Mätom-råden och larmnivåer väljs enligt de tekniska kraven. Larm via mobiltelefon kan användas.

Systemet är självövervakande och ger felindikering vid avbrott och kortslutningar. Alla utsatta delar är robusta, korrosionssäkra, hermetiska eller vattentäta. Egensäker utrustning för explosiv omgivning kan levereras. Beprövad teknik samt enkel installation och inställning ger ett säkert, problemfritt och tillförlitligt övervakningssystem.