MG-4 är idealisk för kontinuerlig övervakning av allting som har roterande delar. 

Den är perfekt som utgångspunkt för mätning av individuella maskiners tillstånd, men fungerar också som det främsta stödet för en framtida helhetslösning av online-övervakning. En liten kompakt mätenhet, givare och ett fåtal kablar är allt du behöver. Enkel att underhålla, låg kostnad, inga begränsningar, lätt att bygga ut.

 

MG-4 serien består av fyra programmerbara mätenheter för vibrationstal (VIB) och lagerkondition (stötpulsmätning, SPM). Skillnaden ligger i kanalkombinationen:

Tabell som visar MG-4 seriens olika versioner

MG-4 erbjuder:

  • Visning av mätvärden med kontinuerlig uppdatering.
  • Analog signal 4-20 mA med programmerbart omfång, alternativt RS485-port för data via Modbus RTU.
  • Reläer, 250 V (1) och 125 V (2 för MG4-1, 4 för övriga) med programmerbara larmnivåer.

Du kan välja elmatning (230 Vac, 115 Vac eller 15 - 30 Vac/Vdc), frekvensområde (undre 3, 10 eller 100 Hz, övre 1000 eller 2000 Hz) och SPM-teknik (dBm/dBc eller LR/HR). MG-4 har ett hölje för väggmontering, IP65. Mättid, larmnivåer, larmfördröjning och kanal/reläkombinationerna programmeras enkelt via tangenterna på frontpanelen.

MG4-Ref11

En speciell variant av MG4 är MG4-Ref11, utvecklad för pappers- och massaindustrin för kontinuerlig övervakning av raffinörer. Denna enhet är anpassad till de speciella krav på extremt snabb mätutrustning som behövs för att förhindra ett hastigt raffinörhaveri.

En stötpulsgivare monteras på raffinörens maskinhus så att mekaniska stötar från malsegmenten når givaren med minsta möjliga dämpning. Givaren är ansluten till MG4-Ref11 som analyserar de mottagna signalerna med hänsyn tagen till amplitud och förekomstfrekvens. Den mäter också RMS-värdet av vibrationshastigheten i enlighet med ISO 2372. Om de två malsegmenten kommer i kontakt med varandra, aktiveras ett relä och en signal avges att öppna malspalten. Displayen visar mätresultat för båda kanalerna.

MG4-Ref11 är avsedd för raffinörer med ett roterande malsegment.