Intellinovasystemet är centrerat kring mät- och kontrollenheten Commander Unit, som var och en betjänar upp till 32 kanaler för stötpuls-, vibrations- och/eller analog mätning i valfri kombination. En dedikerad kommunikationsprogramvara triggar, styr och filtrerar mätningar och data, och hanterar all meddelandehantering mellan databasen och en eller flera enheter Commander Units.

Intellinova standard open

Systemet Intellinova består av ett industriellt skåp, en Commander Unit, internt kablage och plintar för strömförsörjning. Upp till fyra mätenheter för stötpuls-, vibrations- eller analog mätning kan monteras och beställs separat. Det robusta skåpet är avsett för väggmontering och tätat för användning i tuffa miljöer.

Systemenhetens fläns är försedd med en kabelgenomföring för åtta mätkablar samt två genomföringar för strömförsörjning respektive nätverksanslutning. Enheten har även förborrade hål, försedda med blindpluggar, för montering av ytterligare genomföringar (Pg29) för upp till 32 mätkablar. Hål för genomföringar avsedda för anslutning av digitala in- och utgångar är ej standard. DIN-skenan har anslutningsplintar med internt kablage för anslutning av strömförsörjning. Systemenheten har en jordskena (DIN) där skärmen på mätkablarna ansluts. Enheten är även försedd med kabelkanaler och lysdioder på dörrens utsida som visar enhetens status. Nätaggregat, tillbehör till DIN-skenor, interna kablage och genomföringar beställs separat. 

Mått (B x H x D):
INO18:
500 x 600 x 210 mm
(19.7 x 23.6 x 8.3")
INO22:
480 x 480 x 155 mm
(18.9 x 18.9 x 6.1")