Intellinova Parallel MB är en liten mätenhet med fyra parallellmätande kanaler för kontinuerlig övervakning av maskinkondition. Enheten finns i två utföranden; antingen för vibrationsmätning med möjlighet även till stötpulsmätning via kombinationsgivaren DuoTech, eller för stötpulsmätning enbart.

Intellinova Parallel

Hög prestanda och enkel konfiguration

Intellinova Parallel MB har fyra parallellmätande kanaler som mycket snabbt visar aktuell driftskondition. Enheten kan användas i online eller offline-läge. Ett antal förprogrammerade konfigurationer väljs enkelt med vridomkopplare på enheten.

Intellinova Parallell MB kan fungera som en fristående enhet – där djupare analys kan ske med hjälp av exempelvis handinstrument på enhetens isolerade utgång – men är också enkel att integrera i befintliga system via Modbus RTU.

Larm kan ställas in med eller utan fördröjning baserat antingen på tid eller på antal mätningar. Resultat från mätningen och symptomvärde jämförs med larmnivån och kan utlösa någon av de sex digitala in-/utgångarna, som kan styra exempelvis ett relä. För att säkerställa att inga kritiska förändringar går obemärkt förbi kan enheten ställas in att upprepa mätningarna så ofta som möjligt. Statusen för de senaste mätningarna indikeras med lysdioder på panelens framsida. Två varvtalsingångar kan användas för mätningar med HD Order Tracking.

Enheterna har ett robust hölje av aluminium och monteras på DIN-skena.

Vibrationsmätenhet - Dual Technology

Enheten mäter vibrationsnivå på alla fyra kanaler parallellt, samt har även möjlighet till stötpulsmätning via kombinationsgivaren DuoTech (Dual Technology). Enheten erbjuder kontinuerlig övervakning av driftskondition med hjälp av:

• Vibrationsmätning (Acceleration / Velocity / Displacement rms, HD ENV)
• Symptomvärden
• Spektrum
• Tidssignal
• Stötpulsmätning inklusive smörjkondition (HDm/HDc, LR/HR) via kombinationsgivaren DuoTech

Stötpulsmätenhet

Mätenheten har fyra parallellmätande kanaler för övervakning av driftskondition med hjälp av:

• Stötpulsmätning inklusive smörjkondition (HDm/HDc, LR/HR)
• Symptomvärden
• Spektrum
• Tidssignal

Intellinova HMI

Intellinova HMI är ett lättanvänt gränssnitt som ger omedelbar översikt över tillståndet på maskiner som övervakas av Intellinova Parallel MB. Mätutvärderingen presenteras i grönt-gult-rött baserat på manuellt inställda larmnivåer. Intellinova HMI kan beställas separat för flexibel installation var som helst, eller inkluderas i ett skåp med 1-2 vibrationsmätenheter som bildar ett komplett system för konditionsövervakning.


Intellinova HMI - display med integrerad mjukvara för Intellinova Parallel MB-vibrationsmätenheter.

Kontakta din SPM-representant för mer information om konditionsövervakning med Intellinova Parallel MB.