VibChecker är ett lätt och smidigt instrument för vibrationsmätning i frekvensområdet 10-1000 Hz. Mätresultat visas direkt och utvärderas automatiskt enligt ISO-standard. LED-lampor indikerar vibrationsgraden i grönt-gult-rött och ett realtids FFT-spektrum möjliggör enkel mönsterigenkänning. Resultat kan sparas för dokumentation och uppföljning.

Med sin inbyggda mätspets, enkla knappstyrning och tydliga symboler är VibChecker ett instrument som är enkelt att komma igång med; bara rikta mätspetsen och mät för att hitta vibrationsrelaterade problem.

VibChecker finns tillgänglig i en EX-godkänd version, för användning i explosiv miljö.

Läs mer om VibChecker och registrera ditt eget instrument.